VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, VYKDYMO IR SUTARČIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS
(Priedai: 1. Paraiška; 2. Tiekėjų apklausos pažyma; 3. Viešųjų pirkimų planas)


MLLM FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS


2022 m. viešųjų pirkimų plano papildymai: I, II, III, IV, V, VI, VII, (pagrindimas dėl pirkimo nevykdymo per CPO), VIII, IX, X, (pagrindimas dėl nepirkimo per CPO), XI, XII, XIII, XIV,  (pagrindimas dėl nepirkimo per CPO).


2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymai:  IIIIIIIVVVIVII,  VIII, IX, X, XIXII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX.


2020 m. viešųjų pirkimų plano papildymai: I, IIIIIIVVVIVIIVIII (papildymas), IXXXI, (pagrindimas dėl pirkimo neatlikimo naudojantis CPO), XIIXIIIXIVXVXVI.