2024 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai


„Maironio namai - pasauliui.“ Interaktyvios dioramos sukūrimas 2023/2024 m. Lietuvos kultūros taryba. Vykdytojas Benas Drukteinis, 13000 Eur.

„Overcome Distances”/„Įveikti atstumus“ 2023/2024 m. Lietuvos kultūros instituas. Vykdytojas Benas Drukteinis, 15000 Eur.

„Focus Lituanie aux Rendez-vous de l’histoire 2024“/ „Fokusas Lietuva Rendez-vous de l’histoire 2024 festivalyje“ 2024 m. Lietuvos kultūros instituas. Vykdytojas Benas Drukteinis, 20000 Eur.

Vaikų knygų festivalis „Gyvos raidės“ 2024 m. Kauno m. savivaldybė. Vykdytojas Benas Drukteinis, 1950 Eur.

 

 


2023 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

„P. Višinskio, Maironio ir senųjų knygų rinkinių eksponatų restauravimas“.  Vykdytoja R. Rėklytė, LKT 3000 Eur

Vaikų knygų festivalis „Gyvos raidės“ 2023 m. Kauno m. savivaldybė. Vykdytojas Benas Drukteinis, 1750 Eur.

Tarptautinė mokslinė tarpdalykinė konferencija „Adomas Mickevičius: Tiltas tarp kultūrų ir nacionalinio identiteto / Adam Mickiewicz: A Bridge Between Cultures and a Voice of National Identity“ 2023 m.  Lituanistikos tradicijų paveldo įprasminimo komisija. Vykdytojas Benas Drukteinis, 3500 Eur.

Kazio Binkio paroda „KąBinkis?“ 2023/2024 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Vykdytojas Benas Drukteinis, 32000 Eur.


2022 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai
► Leidinys „Ieva Simonaitytė. Archyvai“ 2022 m. Lituanistikos tradicijų paveldo įprasminimo komisija. Vykdytojas Benas Drukteinis, 3500 Eur

„Muziejinės vertybės J. Jablonskio. K. Puidos, J. Baltušio, J. Strielkūno ir kitų rašytojų rinkiniams“. Vykdytoja R. Rėklytė, LKT 3400 Eur

Vaikų literatūros muziejaus pastato modernizavimo projekto parengimo, statybos darbų projekto vykdymo priežiūro paslaugos pirkimo pagrindimas dėl nepirkimo per CPO elektroninį katalogą


2021 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Muziejinės vertybės (knygos, nuotraukos, laiškai) įvairių rašytojų rinkiniams“. Vykdytoja R. Rėklytė, 4000 Eur

► „Trumpas gyvenimas ryškiai atminčiai: Vytautui Mačerniui - 100“, LKT, 7500 Eur


2020 m. finansuoti  ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Muziejinės vertybės J. Jablonskio, K. Būgos, M. Jankaus, Maironio, A. Vienažindžio ir kultūros istorijos rinkiniams“. Vykdytoja R. Rėklytė, 2000 Eur.
► „Muziejinės vertybės Rimvydo Stankevičiaus rinkiniui“. Vykdytoja R. Rėklytė, 4200 Eur.
► „Maironio rinkinio memorialinių baldų restauravimas “. Vykdytoja R. Rėklytė, 2300 Eur.
► „Moterų kūrybos vakaras: praeities transformacija į dabartį“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 3400 Eur.
► „Literatūros lobiai virtualiai“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 10 000 Eur.
► „Kas ypatinga, tas amžina: Maironio „Pavasario balsų“ leidimas“. Vykdytoja Jolanta Mickienė, 3200 Eur.
► „Muziejinės vertybės J. Baltrušaičio, M. Jankaus, A. Vienažindžio ir M. Vainilaičio rinkiniams". Vykdytoja R. Rėklytė, 3300 Eur.

2019 m. finansuoti  ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Muziejinės vertybės Vaižganto, kultūros istorijos ir J. Strielkūno rinkiniams“. Vykdytoja R. Rėklytė, 5900 Eur.
► „Maironio ir B. Sruogos rinkinių memorialinių baldų restauravimas“. Vykdytoja R. Rėklytė, 2800 Eur.
► „Ieškojau laimės kitiems“ (Juozui Tumui-Vaižgantui – 150): rašytojo atminimo įprasminimas edukacinėje parodoje ir archyviniame leidinyje“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 2700 Eur.
► Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros „spiritus movens“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 3000 Eur.
2018 m. finansuoti  ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Muziejinė sinergija: MLLM ekspozicijos rengimo darbo grupės kvalifikacijos kėlimas Varšuvoje ir Rygoje“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 2000 Eur.
► Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuviškumo formulė: kultūra, literatūra, asmenybės“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 2400 Eur.
► „Muziejinės vertybės Vaižganto, Maironio, V. Bložės ir A. Churgino rinkiniams“ programai „Atminties institucijos: kultūros vertybių įsigijimas“. Vykdytoja R. Rėklytė, 4900 Eur.
► „Paveikslai J. Tumo-Vaižganto rinkiniui“ programai „Atminties institucijos: kultūros vertybių įsigijimas“. Vykdytoja R. Rėklytė, 1600 Eur.
► „M. Valančiaus, Vaižganto ir B. Sruogos rinkinių memorialinių baldų restauravimas“ programai „Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“. Vykdytoja R. Rėklytė, 4100 Eur.2017 m. finansuoti  ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Archyvinis leidinys „Maironio sodas“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 3700 Eur;
► „Žodžiai sau ir kitiems“: skaitau-įsivaizduoju-kuriu“. Vykdytoja E. Rankauskienė, 2500 Eur;
► „Tarp teksto ir konteksto: mūsų klasikai. II“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 5500 Eur;
► „Interaktyvi kilnojamoji paroda „Keliaujanti literatūra, arba Lietuvių literatūros istorijos įdomybės, kurias svarbu žinoti!“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 3000 Eur.
► „Išeivių rašytojų kultūros paveldo parvežimas iš Australijos (V. ir J. Janavičių, A. Veščiūnaitės ir kt.)“. Vykdytoja V. Paplauskienė, 3000 Eur;
► „Skulptūrų, senųjų knygų ir spaudos, papildysiančios įvairių rašytojų rinkinius, įsigijimo projektas.“ Vykdytoja R. Rėklytė, 3100 Eur;
► „Meno kūrinių, įvairių rašytojų rinkiniams papildyti, įsigijimo projektas.“ Vykdytoja R. Rėklytė, 2000 Eur;
► „Meilė iš antro žvilgsnio: lietuvių literatūros klasikai“. Vykdytoja E. Urmanavičiūtė, 5000 Eur;
► „Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ Vykdytoja D. Cibulskienė, 2500 Eur.
2016 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba

► Muziejinės veiklos viešinimo projektas „Kas muziejuje gyvena?“. II etapas. Vykdytoja E. Rankauskienė, 2770 Eur;
►„Tarp teksto ir konteksto: mūsų klasikai“. Vykdytoja E. Rankauskienė, 3000 Eur;
► „Dalijamės literatūra. O ką skaitai tu?“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 2000 Eur;
► „Lietuvių literatūra: trumpai ir žaismingai“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 6000 Eur;
► Muziejinių vertybių įsigijimas J. Ivanauskaitės, K. Kasparavičiaus rinkiniams. Vykdytoja R. Rėklytė, 3000 Eur;
► Muziejinių vertybių įsigijimas J. Mikelinsko, J. Strielkūno rinkiniams. Vykdytoja R. Rėklytė, 3000 Eur;
► Maironio, P. Babicko ir N. Mazalaitės eksponatų restauravimas. Vykdytoja R. Rėklytė, 1500 Eur;
► Leidinys „Kazys Bradūnas. Archyvai“. Vykdytoja V. Paplauskienė, 3500 Eur;
► Edukacinio žaidimo sukūrimas ir įdiegimas Maironio muziejaus svetainėje „Dėmesio! Kalba eksponatai!“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 6240 Eur.


2015 m. finansuoti ir įgyvendinti Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba

►„Ruošiamės jubiliejui: istorija, verta muziejaus“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 5000 Eur;
►Muziejinės veiklos viešinimo projektas „Kas muziejuje gyvena?“. Vykdytoja J. Mickienė, 5000 Eur;
►„Maironio ir P. Babicko rinkinių eksponatų restauravimas“. Vykdytoja R. Rėklytė, 3105 Eur; 
►„Neskelbti Maironio rankraščiai: šešto ir septinto sąsiuvinio leidyba“. Vykdytoja D. Cibulskienė, 1500 Eur;
►Leidinys „Antanas Vaičiulaitis. „Italijos vaizdai“. Vykdytoja V. Paplauskienė, 2000 Eur;
►„Muziejinių vertybių rašytojų – Maironio, P. Cvirkos, S. Nėries, V. Mačernio ir kitų – rinkiniams įsigijimas“. Vykdytoja R. Rėklytė, 3000 Eur;
►„Išeivių rašytojų archyvinio palikimo parvežimas iš JAV į Lietuvą“. Vykdytoja V. Paplauskienė, 3100 Eur.2014 m. finansuoti ir įgyvendinti Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai
Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba

►Mokslinė konferencija ir paroda „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“. Vykdytoja R. Antanaitienė; 6 000 Lt;
►Ekspozicija „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“. Vykdytoja D. Cibulskienė; 20 000 Lt;
►Edukacinio žaidimo Maironio lietuvių literatūros muziejaus svetainėje „Literatūrinė Lietuva“ sukūrimas ir įdiegimas „Susipažinkime: aš esu muziejus, kuriame saugoma...“. Vykdytoja D. Cibulskienė; 10 000 Lt;
►Muziejinių vertybių lietuvių rašytojų rinkiniams papildyti įsigijimas. Vykdytoja R. Rėklytė; 15 000 Lt;
►Maironio rinkinio memorialinių baldų restauravimas. Vykdytoja R. Rėklytė; 10 000 Lt;
►Edukacinė paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“. Vykdytoja D. Cibulskienė; 9 500 Lt;
►Leidybos projektas „Neskelbti Maironio rankraščiai: tekstai jaunimui ir visuomenei“. Vykdytoja D. Cibulskienė; 5 000 Lt.


2013 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus įgyvendinti projektai
 

Rėmėjas – Kultūros ministerija
►„Maironio rinkinio memorialinių baldų restauravimas“. Vykdytoja R. Rėklytė; 10 000 Lt;
►Edukacinės veiklos projektas „Muziejus kaip edukacinė aplinka arba Literatūriniai pasivaikščiojimai laiku“. Vykdytoja D. Cibulskienė; 10 000 Lt;
►Leidybos projektas „Neskelbti Maironio rankraščiai. Neskelbtų pamokslų sąsiuviniai“. Vykdytoja D. Cibulskienė; 5 500 Lt;
►„Literatūros ekspozicija vaikams: nerk į kūrybos gelmes“. Vykdytoja V. Petrikienė; 30 000 Lt.
Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas
►„1863 metų sukilimo atspindžiai lietuvių kultūros erdvėje“. Vykdytoja N. Majerienė; 4 000 Lt;
►„Edukacija jaunimui“. Vykdytoja J. Mickienė; 15 000 Lt;
►Svetainės atnaujinimo projektas „Literatūros muziejai: tavo ir mano kultūros dalis“. Vykdytoja D. Cibulskienė; 8 000 Lt.

Maironio lietuvių literatūros muziejus ir padaliniai 2012–2014 m. dalyvauja Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, kurį finansuoja Europos Sąjungos socialinis fondas. Daugiau...

Maironio lietuvių literatūros muziejus kartu su kitais Lietuvos muziejais dalyvauja tarptautiniame projekte „Europeana Photography“Daugiau apie projektą...

„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 2010–2013 m.2012 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus finansuoti ir įgyvendinti projektai

Rėmėjas – Kultūros ministerija
►„Maironio rinkinio eksponatų restauravimas“ (vykdytoja R. Rėklytė), 4 000 Lt;
►„Muziejinių vertybių Maironio, B. Babrausko ir G. Tulauskaitės  rinkiniams įsigyti“ (vykdytoja R. Rėklytė), 20 100 Lt.

Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas
►„Mano išauštantys metai“, renginiai bei spektaklis, skirti Maironio 150-osioms gimimo metinėms (vykdytoja E. Rankauskienė), 10 000 Lt;
►Edukacinių užsiėmimų ciklas vaikams ir jaunimui „Maironio ir jo laikmečio rašytojų pėdsakais“ (vykdytoja J. Mickienė), 10 000 Lt;
►„Maironis – visiems ir kiekvienam“. Informacijos apie Maironį ir kitus lietuvių rašytojus, kultūros veikėjus sklaida, muziejų populiarinimas (vykdytoja D. Cibulskienė), 12 000 Lt;
►Paroda „Maironis ir jo epocha“ (vykdytoja R. Mažukėlienė), 20 000 Lt.

►„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 2010–2013 m.


2011 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus finansuoti ir įgyvendinti projektai

 

Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas
►„Maironio lietuvių literatūros muziejaus 75-metis: istorija ir dabartis“ (vykdytoja R. Antanaitienė), 20 000 Lt;
►„Kūrybiniai plenerai S. Nėries memorialiniame muziejuje“ (vykdytoja I. Aleksaitienė), 5000 Lt;
►„Kūrybinė dirbtuvė: sukurk ekspozicijos tęsinį“ (vykdytoja D. Šarkanauskaitė), 6000 Lt;
►„Rašytojo Juozo Grušo literatūrinė ekspozicija: rinkinio aktualizacija“ (vykdytoja N. Majerienė), 10 000 Lt;
►„Nuo seniausios iki šiuolaikinės literatūros“ (vykdytoja E. Rankauskienė), 22 000 Lt;
►„Maironio parengtos knygos „Pavasario balsai“ maketo restauravimas“  (vykdytojas R. Rėklytė), 4000 Lt.

►„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 2010–2013 m.


2010 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus finansuoti ir įgyvendinti projektai
 
 

Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas
►„Muziejaus ekspozicijos ir rinkiniai...“ (vykdytoja V. Markauskienė), 10 000 Lt;
►„Knygos – tai šventė, kuri skaidrina mūsų kasdienybę“  (vykdytoja V. Markauskienė), 10 000 Lt;
►„Kūrybinė laboratorija „Lietuvių drama“ (vykdytoja D. Žilionienė), 3000 Lt;
►„Literatūrinio paveldo ir šiuolaikinės literatūros splavos“ (vykdytoja E. Rankauskienė), 20 000 Lt;
►„Šeima muziejuje“ (vykdytoja J. Davidavičiūtė), 4000 Lt;
►„Edukacija jaunimui“ (vykdytoja J. Mickienė), 8000 Lt;
►„Sugrįžimai“ (vykdytoja V. Paplauskienė), 25 000 Lt;
►Mokslinė konferencija (vykdytoja R. Antanaitienė), 3000 Lt.

►„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 2010–2013 m.


2009 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus finansuoti ir įgyvendinti projektai

 

Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas
►„Literatūra – šventė ir kasdienybė: vakar, šiandien, rytoj“ (vykdytoja V. Markauskienė), 8000 Lt;
►„Literatūros paveldo ir šiuolaikinės literatūros spalvos“ (vykdytoja E. Rankauskienė), 10 000 Lt;
►„Pravėrus kultūros skrynią“ (vykdytoja J. Mickienė), 8000 Lt;
►„Bernardo Brazdžionio rinkinio vaizdo įrašų atnaujinimas, perrašymas“ (vykdytoja J. Ivanauskienė), 6000 Lt;
►„Tegyvuoja pasaka“ (vykdytoja D. Šarkanauskaitė), 5000 Lt;
►„Maironis ir Lietuvos kultūrinis gyvenimas“ (vykdytoja R. Mažukėlienė), 6000 Lt.

Rėmėjas – LR kultūros ministerija
►„Juozo Grušo skaitymai rašytojo namuose“ (vykdytoja D. Žilionienė), 2000 Lt;
►„Edukacinė programa – kūrybinis pleneras „Žodis + dailė + muzika“ (vykdytoja I. Aleksaitienė), 3000 Lt;
►„Petras Babickas. Archyvai“ (vykdytoja A. Ruseckaitė), 23 000 Lt;
►„Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas“ (vykdytoja J. Zalubaitė), 5000 Lt;
►„Muziejininkės Redos Rėklytės kvalifikacijos kėlimas tarptautinėje Baltijos muzeologijos mokykloje“ (vykdytoja J. Zalubaitė), 2000 Lt;
►„Mokslinė konferencija „Šiuolaikinė lietuvių literatūra: muziejinė vertybė ar sezono mada“ (vykdytoja R. Antanaitienė), 3000 Lt;
►„Maironio lietuvių literatūros muziejaus renginiams, skirtiems rašytojų jubiliejams paminėti“ (vykdytoja E. Rankauskienė), 10 000 Lt.