2022-11-25

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Maironio lietuvių literatūros muziejus informuoja visus asmenys, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje apie tai pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę muziejuje – viešųjų pirkimų specialistei Sigitai Daivai Raubienei – asmeniškai raštu arba siunčiant (pateikiant) pranešimą: el. paštu: daiva.raubiene@maironiomuziejus.lt, telefonu: (8 37) 302 960 darbo dienomis 09:30 – 17:30 val.

Anonimiškumą garantuojame.


PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI, SĄRAŠAS

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS 2022–2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

MUZIEJAUS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 


Apie įtariamus korupcijos atvejus Specialiųjų tyrimų tarnybai galima pranešti:


Aktualios nuorodos:


Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Vyriausioji tarnybos etikos komisija. Privačių interesų deklaravimas