Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Maironio lietuvių literatūros muziejus informuoja visus asmenys, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje apie tai pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę muziejuje – dokumentų valdymo specialistei Lina Ūksienei – asmeniškai raštu arba siunčiant (pateikiant) pranešimą: el. paštu: pranesk@maironiomuziejus.lt, telefonu: +370 (37) 207477 darbo dienomis 08:00 – 17:00 val.

Anonimiškumą garantuojame.MLLM PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI, SĄRAŠAS

MLLM PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ RENGIAMI KONKURSAI, SĄRAŠAS

MLLM PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI VIEŠUOSIUS IR PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

MLLM 2022–2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

MLLM KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022-2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

MUZIEJAUS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS


Apie įtariamus korupcijos atvejus Specialiųjų tyrimų tarnybai galima pranešti:


AKTUALI INFORMACIJA PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO KLAUSIMAIS:

1. Deklaravimo tvarką reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnis https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cc39be529d5811e9aab6d8dd69c6da66 bei VTEK patvirtintos Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėshttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/23c9c7324ae311ebb394e1efb98d3e67

2. Daugiau informacijos galite rasti https://vtek.lt/ VTEK interneto svetainėje.


Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba