2022-02-15

Maironio lietuvių literatūros muziejaus:

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO, DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA 


Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika


Vaizdo stebėjimo / filmavimo tvarkos aprašas


Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės