2023-01-23

Maironio lietuvių literatūros muziejaus:

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO, DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA 

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO STEBĖJIMO BŪDU UŽFIKSUOTŲ DUOMENŲ TVARKYMO MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE TVARKOS APRAŠAS

Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Maironio lietuvių literatūros muziejuje tvarka