Senoji literatūra

Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės Žemaitės (1845–1921) rinkinio eksponatai pradėti kaupti labai anksti. Gal net nuo 1941 metų, kai pirmasis muziejaus vedėjas Bernardas Brazdžionis nusprendė rinkti medžiagą apie visus rašytojus, ne tik apie Maironį. Muziejuje saugoma apie 600 eksponatų, didesnė pusė – knygos. Daugiausia sukaupta pokaryje. Turime vertingų knygelių, išleistų po spaudos draudimo panaikinimo Vilniuje ar spaudos draudimo metu Tilžėje. Turime knygelių, pasirašytų slapyvardžiu: Dvi moteri (kartu su Gabriele Petkevičaite-Bite).
Vertinga archyvo dalis – rankraščiai. Jų turime 14. Gauti 1965 metais. Daugiausia tai atskiri lapeliai, kūrinių ar straipsnių nuotrupos. Žemaitės rankraščiai pribraukyti, rašyta didelėmis raidėmis, raštas nelabai dailus, nepalyginti su V. Kudirkos dailyraščiu.
Turime rinkinyje ir keletą fotografijų. Pirmasis Žemaitės šeimą fotografavo Povilas Višinskis (turime kopiją). Pora originalių fotografijų saugome iš Žemaitės viešnagės Amerikoje.
Amžininkai dažnai mini, kad rašytoja rengėsi valstietiškai kukliai. Saugome keletą rašytojos asmeninių daiktų: baltą skarelę, rankinuką, elegantiškas pirštinaites, batukus, piniginę. Daili odinė piniginė gauta iš A. Mažylienės. Šią piniginę moteriai dovanojo Žemaitės duktė, atsidėkodama už pagalbą laidojant motiną.
Turime keletą Žemaitės portretų: J. Janulio, J. Šileikos.

Parengė muziejininkė Regina Mažukėlienė