Šiuolaikinė literatūra

Vytautės Žilinskaitės rinkinį sudaro knygos, spaudiniai, nuotraukos, rankraščiai ir mašinraščiai, dokumentai, meno kūriniai.
Muziejaus fonduose saugoma dešimt V. Žilinskaitės autografuotų knygų, daugiausia pasirašytų vertėjui A. Sukovskiui. 1971 m. išleistas „Humoreskas“ rašytoja yra užrašiusi V. Sirijos Girai. Į latvių kalbą išverstas „Mokėkite džiaugtis“, „Robotas ir peteliškė“, „Kaip pakelti nuotaiką“ pasirašęs pats vertėjas A. Sukovskis. Tarp knygų yra ir pačios rašytojos išversta A. Akimovos knyga „Volteras“.
V. Žilinkaitės rankraštyną sudaro keleto humoreskų („Grakšti eisena“, „Kvaitulys“, „Ristute“, „Žaismė,Tvora“, „Senio Šalčio ūsai“) mašinraščiai su taisymais, eilėraščio „Mergaitė“, humoreskos „Humoro vakaras“ rankraštis. Rašytojos studijų metus mena jos redaguoto humoristinio studentų sienlaikraščio skiltis „Partorgo žemaičio ataskaita, ranka rašytas lapas Trijų „nuskriaustųjų“ monologai, taip pat tuomet nešiota liemenė. Humoristinis mašinraštinis žurnalas „Adata“, redaguotas V. Žilinskaitės ir E. Mykolaitienės, buvo leidžiamas rašytojai dirbant „Jaunimo gretų“ žurnalo redakcijoje. Į muziejų rašytoja yra atidavusi dviejų didelės apimties kūrinių – „Kelionės į Tandadriką“ ir „Kinto“ juodraščius. Septyniolika metų kurtos, 1983 m. išleistos pasakos apie šešių žaislų kelionę į stebuklingą planetą juodraštis, spausdintas mašinėle, išmargintas galybe taisymų bei redaktorės pastabų. Šią filosofinę pasaką įprasmina sužavėtos skaitytojos V. Žilinskaitei padovanoti rankų darbo žaislai – kiškis Kadrilis ir šunelis Kutas, kuriuos rašytoja maloniai perdavė muziejui.
Apysakos apie paauglius „Kinto“ yra keletas juodraščio variantų, liudijančių didžiulį darbą gludinant siužeto vingius.
Susirašinėta rašytojos su A. Sukovskiu nuo 1966 iki 1984 m. Muziejuje saugomi 24 jos laiškai vertėjui. 1983–1987 m. apsikeista laiškais su Birute Ciplijauskaite. Rašytoja yra rašiusi Alei Rūtai (2000 10 12), B. Tamašauskienei (1977 01 02).
Seniausia rinkinio nuotrauka, fotografuota 1957 m. Drezdene – V. Žilinskaitė ekskursijos po Vokietiją metu. 1959 m. nuotraukoje V. Žilinskaitė Girėnuose prie šieno kupetos su Vyt. Rimkevičiumi, giminėmis, kaimynais. 1960 m. rašytoja  nusifotografavusi su sūneliu Mariumi. 1962 m. fotografuotasi Maskvoje. 1965 m. fotografas J. Grikienis įamžino ją darbo kabinete. Portretinių rašytojos nuotraukų šis fotografas yra daręs 1977 m., 1980 m., 1984 m., 1985 m. Fotografuota Vilniaus senamiestyje, Katedros aikštėje. 1972 m. J. Avyžiaus jubiliejaus minėjime Respublikinėje bibliotekoje nusifotografavę A. Bieliauskas, A. Baltakis, A. Pocius, A. Maldonis, V. Žilinskaitė. Tais pačiais metais rugpjūčio mėnesį rašytoja įsiamžino su plunksnos broliu K. Saja. 1981 m. rašytojų suvažiavime V. Žilinskaitę su J. Nekrošiumi nufotografavo A. Sutkus. Vertėjų konferencijoje 1984 m. rašytoja greta J. Nekrošiaus, I. Trojanskio. 1987 m. pozuota fotografui R. Rakauskui. 1989 m. susitikimo su kaliniais metu matome rašytoją su kolegomis A. Maldoniu, J. Sprindyte, L. Jacinevičiumi, S. Uldukiu, R. Kašausku.
Rinkinyje yra literatūrinių žurnalų rumunų, vengrų, čekų, latvių kalbomis su V. Žilinskaitės kūrinių publikacijomis.
Muziejuje saugomos dviejų rašytojos knygų „Kaktuso paslapties“ ir „Tik niekam nesakyk“ iliustracijos, sukurtos dailininkių M. Jukniūtės (1973 m.) ir D. Radavičiūtės (1987 m.).
Tarp dokumentų yra saugomi Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos šeštos klasės mokinės Žilinskaitės Vytautės, Jurgio 1947/8 m. m. elgesio ir mokslo pažangumo pažymėjimas, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto sporto klubo garbės raštas, datuotas 1955 IX 25, diplomas už dalyvavimą nugalėjusioje tinklinio komandoje, išduotas 1956 m.
 

Parengė Vaikų literatūros muziejaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė