Šiuolaikinė literatūra

Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis V. Sirijos Giros archyvas išsiskiria medžiagos gausa ir įvairumu. Saugojama: knygos (90), memorialinės bibliotekos knygos (32), rankraščiai (87), fotografijos (100), dokumentai (18), meno kūriniai (10), memorialiniai daiktai (5), spaudiniai (55) ir laiškai, kurie sudaro didžiausią archyvo dalį (~ 500).
Pirmieji V. Sirijos Giros rinkinio eksponatai įsigyti 1958 metais LTSR KM įsakymu Nr. 69 – tai V. Sirijos Giros poezijos knyga „Šešėliai nuo ekrano“ (1937). Vėliau literatūrinę medžiagą muziejui yra perdavęs pats rašytojas, iki pat mirties mielai bendravęs su muziejininkais.
Archyvą sudaro V. Sirijos Giros knygos: pirmosios jo knygos „Golas į ateitį“ (1931), „Širdys formaline“ (1934), „Šešėliai nuo ekrano“ (1937), visi romanai, jų vertimai į rusų, vokiečių, latvių, estų kalbas; memorialinė biblioteka: šiuolaikinės kitomis kalbomis išleistos knygos.
Rankraščiai: eilėraščių, sukurtų 1937 metais, 1944-aisiais, romanų „Kanarėlės“, „Bėgimas nuo šešėlio“, „Raudonmedžio rojus“, straipsnių, recenzijų ir kt.
Fotografijos: V. Sirijos Giros portretinės ir grupinės – su draugais, šeimos nariais, iš oficialių renginių, kelionių, susitikimų.
Laiškai: įvairiomis kalbomis susirašinėjimas su rašytojais, vertėjais, artimaisiais, pažįstamais.
 

Parengė muziejininkė Irma Balčiūnienė