Šiuolaikinė literatūra

Poeto V. Mozūriūno fondą sudaro memorialinė biblioteka (~465), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~120), nuotraukos (~605), memorialiniai daiktai (85) ir meno kūriniai (45). Eksponatai gauti iš L. Binkytės-Mozūriūnienės, T. Mozūriūnienės, J. Mozūriūno ir kt. Fondas pradėtas kaupti 1973 m.
Memorialinė biblioteka gana gausi: V. Mozūriūno autorinės knygos lietuvių ir rusų kalbomis, lietuvių, rusų, baltarusių, ukrainiečių ir kitų tautų rašytojų knygos, kai kurios jų – su V. Mozūriūno autografais. Daug periodinių leidinių (žurnalų „Pergalė“, „Švyturys“ komplektai – poetas dirbo ten vyriausiuoju redaktoriumi, laikraščių „Literatūra ir menas“ ir kt.).
Archyvas: V. Mozūriūno užrašų knygelės, jo laiškai buvusiai žmonai L. Binkytei-Mozūriūnienei, asmens, literatūrinės ir visuomeninės veiklos, apdovanojimų dokumentai („Darbo Raudonosios vėliavos“, „Garbės ženklo“ ordinų knygelės, N. Ostrovskio literatūrinio konkurso laureato diplomas ir kt.), A. Baltrūno ir S. Laurinaičio atsiminimai apie poetą.
Fonde daug įdomių V. Mozūriūno portretinių ir grupinių nuotraukų: poetas Jokūbaičių pradinėje mokykloje 1936 m., V. Mozūriūnas su mokytoja P. Orintaite ir kitais Kauno III-os gimnazijos literatų valdybos nariais 1938 m., jis su šeimos nariais, karo metais Rusijoje, skaitantis eiles. Poetas pokario metais aktyviai dalyvavo literatūriniame gyvenime, tad jo fonde nemažai oficialių fotonuotraukų iš jaunųjų rašytojų suvažiavimų, pasitarimų. Gausu nuotraukų iš V. Mozūriūno ir kitų rašytojų kelionių 1956 m. aplink Europą (Bulgariją, Graikiją, Italiją, Prancūziją, Olandiją, Švediją). Yra visas pluoštas nuotraukų, darytų paties poeto šių kelionių metu, Vilniaus senamiesčio, Baltijos pajūrio, kelios nuotraukos iš J. Biliūno palaikų pervežimo Vilniaus aerouoste 1953 m., kadrai iš kino filmo „Žingsniai naktį“ pagal V. Mozūriūno scenarijų (rež. R. Vabalas).
Memorialiniai daiktai: V. Mozūriūno baldai (rašomasis stalas, knygų lentyna, kėdė), toršeras, jo rūbai, rašomoji mašinėlė, kilimas, vazos, suvenyrų, parsivežtų iš kelionių po užsienį, kolekcija (negriukas, mediniai barškučiai, cukrašvendrė, Kubos monetos), sovietinių medalių kolekcija.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė