Senoji literatūra

Rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) rinkinyje gausiausia memorialinė biblioteka (274), kurią sudaro knygos lietuvių, latvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. Yra Dž. Bairono, Ž. B. Moljero, A. Achmatovos, A. Bloko, A. Puškino, N. Gogolio, A. Mickevičiaus, L. Dovydėno, J. Biliūno, Maironio, J. Baltrušaičio, P. Orintaitės ir kitų rašytojų kūrinių, tarp jų – autografuotų. Gausus ir autorinių knygų rinkinys: pirmasis dramos „Šarūnas“ (Vilnius, 1911) leidimas, padavimų „Užburtas kalnas“ (Vilnius, 1913), „Užkeikta merga“ (Vilnius, 1912) knygos, „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“ (Kaunas, 1921) pirmasis leidimas, romanas „Dangaus ir žemės sūnūs“ (Augsburgas, 1949). Saugomos ir Niujorke anglų kalba išleistos dvi klasiko knygos. Tai – apysaka „Pagunda“ ir apsakymų rinkinys. Yra ir smulkių rašytojo asmeninių daiktų: pieštukas, raktinė su raktais, piniginė, portsigaras su dėžute, kandiklis, pypkė, parkeris, rašalinė, portfelis, akiniai nuo saulės ir kiti. Prieš keletą metų negausus epistolinis palikimas pasipildė originaliais V. Krėvės laiškais A. Vaičiulaičiui ir S. Santvarui. Yra ir vertingų meno kūrinių rašytojo kūrybos motyvais: dail. A. Steponavičiaus, A. Galdiko, J. Kuzminsko grafikos darbų, saugomas ir dail. R. Kepežinsko portretas. Fotografijų rinkinyje dominuoja kopijos. G. Ilgūno darytose nuotraukose – Kijevo, Baku vaizdai, vietos, kuriose gyveno, studijavo ar lankėsi rašytojas.

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė