Senoji literatūra

Rašytojo, vertėjo, literatūros tyrinėtojo ir pedagogo Viktoro Katiliaus (1910–1993) kuklus archyvas, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, naujais vertingais eksponatais papildytas 2010–2011 m. Juos muziejui perdavė rašytojo žmona Elena Kvedaraitė-Katilienė ir dukra dailininkė Rūta Katiliūtė. Muziejus saugo penkias V. Katiliaus rankraštines knygas: „Židiniai ir žmonės“ (1968–1972), „Gabrielė ir jos akvarijumas“ (1963), Karolinos Praniauskaitės eilėraščių vertimai iš lenkų kalbos (1973–1974), Liudviko Rėzos eilėraščių rinkinio „Prutena“ vertimas iš vokiečių kalbos (1977–1978), Maironio poemos „Z nad Biruty“ („Nuo Birutės kalno“) vertimas iš lenkų kalbos (1982 m.) su plačiais vertėjo komentarais. V. Katilius išsamiai analizuoja ne tik šią Maironio lenkiškai rašytą ir 1904 m. pirmąsyk publikuotą poemą, skirtą Lietuvos lenkams, bet ir lygina ją su kitais poeto kūriniais. Ir taip, „Z nad Biruty“ niekuo (išskiriant lenkų kalbą) neiškrinta iš viso Maironio palikimo. Ji ne tik neiškrinta iš jo turiniu, idėjom, tonu – ji net dubliuojamai sutaria su kitomis poemomis siekimais, iš dalies net ir pačiu siužetu. Maža to, ši nedidelė poema net gali eiti etalonu viso to, kas vadinama „maironizmu“.
Visos rankraštinės knygos iliustruotos paties autoriaus pieštais piešiniais, žemėlapiais, schemomis, nuotraukomis. Taip pat yra Bernardo Brazdžionio, Kazio Jankausko, Juozo Keliuočio, Kazio Borutos, Petro Cvirkos laiškų ir atvirlaiškių, rašytų V. Katiliui. Fotografijose rašytoją matome su šeimos nariais, moksleiviais, draugais, yra tėvų, seserų, brolio, žmonos, dukrų (Eglės ir Rūtos) portretų. Rašytojas turėjo ir neabejotiną dailininko talentą, kuris atsispindi jo piešiniuose: „Europinės kultūros katilas“, „Užbakailės žemės lobiai“, „S. Daukanto Romuvos Dievų Trejybė“, „Jakutija“, „K. Borutos portretas“, „Varpas“, „Baikalo ežeras“, „Lietuvos pilys“ ir kituose. Stropiai tušu piešti žemėlapiai ir piešiniai primena skaudžius rašytojo išgyvenimus, patirtus tremtyje, Jakutijos lageryje (1947–1950).
Archyve saugomos V. Katiliaus knygos: romanas „Katastrofa“ (1937), apysaka „Naktis alyvų krūme“ (1939), apysakų ir apsakymų rinkinys „Dykumos karalius“ (1996), atsiminimų knyga „Židiniai ir žmonės“ (1997), „Vinco Pietario akiračiai“ (1992), romanai „Langai į prekyvietę. Prieblandų romanas. Akvariumas patrankos koserėje“ (1998).

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė