Senoji literatūra

Valerijos Valsiūnienės fondą sudaro memorialinė biblioteka (~330), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (4), nuotraukos (~120), memorialiniai daiktai (6), meno kūriniai (3).
Memorialinė biblioteka: lietuvių ir užsienio rašytojų knygos lietuvių, rusų, estų kalbomis. Ypač daug knygų rusų kalba: Lenino, Stalino raštai ir kiti.
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga: kelios rankraščių bei dokumentų fotokopijos ir B. Jauniškio atsiminimai apie V. Valsiūnienę.
Nuotraukos: V. Valsiūnienės portretinės, jos tėvų, sūnaus, vyro, giminių, grupinės su šeimos nariais, rašytojais ir draugais (daugiausia – pokario metų).
Meno kūriniai: E. Grajauskaitės tapytas V. Valsiūnienės portretas, V. Banio iliustracijos.
Memorialiniai daiktai: V. Valsiūnienės indauja, staliukas radijui ir radijas, keramikinių vazų kolekcija.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė