Šiuolaikinė literatūra

Vieną gausiausių dailės rinkinių Vilniaus muziejaus fonduose sudaro dail. S. Krasausko grafikos darbai. Dailininkas mėgo literatūrą, ypač poeziją, kurioje ir pats bandė jėgas. Jis artimai bendravo su rašytojais, su kai kuriais jų bičiuliavosi (M. Sluckiu, A. Baltakiu, E. Mieželaičiu, Just. Marcinkevičiumi, A. Maldoniu ir kt.), iliustravo jų knygas. Savo kūrinius rinko, turėjo rašytojų draugiškų šaržų ir portretų kolekciją, kurią muziejus po jo mirties įsigijo iš dailininko žmonos Nijolės Krasauskienės 1979 m., 1987 m. Kai kurie jų buvo publikuoti periodinėje spaudoje kartu su rašytojų kūryba. Fonduose yra 61 vnt. rašytojų draugiškų šaržų ir portretų. Dauguma jų piešti grafitiniu pieštuku, juodu tušu, rašalu ir flomasteriu 1955–1974 m.: G. Astrausko, J. Avyžiaus, A. Baltrūno, J. Baltušio (2 vnt.), A. Baltakio, P. Cvirkos, A. Churgino, J. Degutytės, A. Griciaus (7 vnt.), A. Jonyno (3 vnt.), L. Kiauleikio, K. Korsako (5 vnt.), K. Kubilinsko (3 vnt.), J. Lankučio, A. Liobytės, A. Maldonio, Just. Marcinkevičiaus (2 vnt.), E. Matuzevičiaus, E. Mieželaičio (4 vnt.), V. Mozūriūno (2 vnt.), A. Pakalnio, V. Reimerio, V. Rudoko, M. Sluckio (5 vnt.), J. Šimkaus (2 vnt.), P. Širvio (3 vnt.), T. Tilvyčio (6 vnt.) ir kt. Fonduose sukauptas nemažas pluoštas S. Krasausko iliustracijų, įsigytų iš jo žmonos: A. Jonyno poezijos knygoms „Žmogaus širdis, kareivio širdis“ (1974 m., autocinkografija – 18 vnt.), „Juokingos epitafijos“ (1975 m., pop., tušas – 21 vnt.), T. Tilvyčio kn. „Trejos devynerios“ (1975 m., pop., tušas – 21 vnt.).

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė