Šiuolaikinė literatūra

Sigitas Poškus (g. 1957 m. rugsėjo 13 d. Alseikose, Šilutės r.) – poetas, prozininkas, gyvena Klaipėdoje. 1975 m. baigė St. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos (dabar Klaipėdos St. Šimkaus konservatorija) muzikos teorijos specialybę, 1985 m. Vilniaus universitete – lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose skaitė paskaitas apie vaikų literatūrą, paskelbė metodinės literatūros. Dirbo Klaipėdos menininkų namų direktoriumi. Rašo publicistinius straipsnius, redaguoja poezijos ir prozos knygas, rengia literatūrinės kūrybos seminarus ir pamokas moksleiviams. Debiutavo 1991 m. poezijos rinkiniu „Eilėraščiai“, 1994 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. Nuo 1995 m. rašo kūrinius vaikams, jo knygų vaikams siužetai – tai žaidimas su itin „sunkiu“ adresatu, visai mažu vaiku.
Rašytojo rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje (toliau – MLLM) sudaro 86 eksponatai, iš jų – 32 nuotraukos, daugelis su užrašais. Nemažai jų iš vaikystės, juodai baltos, seniausia 1957 m., kurioje Sigitas, dar visai kūdikis, nufotografuotas su mama, laikančia jį ant rankų, tėvu ir aukle. 1958 m. nuotraukoje poetas irgi su mama Rože Poškiene. Yra nuotraukų Stempliuose, vėlesnių – Paukštakiuose, kuriose Sigitas ir vienas, ir su broliu, tėvu, su visa šeima, su darželio ir mokyklos draugais, su žmona. Iš vėlyvesnio gyvenimo laikotarpio išskirtina spalvota fotografija, kurioje poetas stambiu planu su papūga ant rankos. Kelios nuotraukos iš švenčių, festivalių, poezijos susitikimų su rašytojais, seminarų, jose rašytojas arba vienas, pavyzdžiui, 2015 07 25 IBBY (Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija) seminaro „Jūra ir vaikų literatūra“ išvykoje Drevernoje – sėdi pasirėmęs lazda, arba per skaitymus tos pačios asociacijos seminaro paskutinę dieną kitų rašytojų apsuptyje (šalia V. Vėl, R. Kairienė, A. Bagdonavičius, A. Čeredaitė, B. Jonuškaitė, N. Kepenienė). MLLM literatūros vakare S. Poškus sėdi tarp klaipiediečių rašytojų: A. Navicko, G. Grajausko, A. Kukčio, R. Černiausko, M. Valiuko ir N. Kepenienės. Susitikimuose su skaitytojais S. Poškus nufotografuotas su poetu M. Vainilaičiu, su Kauno viešosios bibliotekos vaikų skyriaus darbuotojais; festivaliuose ir Poetinio Druskininkų Rudens šventėse – su rašytoju A. Balbieriumi, o su dailininku Z. Jankumi ir šio žmona J. Jankiene poetas užfiksuotas jų namuose Pjauliuose 2002 m. Turime ir spalvotą portretinę poeto nuotrauką – iš 2004 m. Poezijos Druskininkų Rudens, ir fotografiją su broliu publicistu Linu (apie 2000 m.), ir su žmona Romualda savo namuose Klaipėdoje apie 1998 metus.
Antras pagal dydį yra rašytojo knygų fondas – 13 vienetų: 1993 m. Klaipėdoje išleista knyga „Abejojimas eilėmis“, „Pajūrio naujienos“ (pasakos, istorijos, eilėraščiai, užsklandėlės, 2007 m., 83 p., su dedikacija muziejui), „Neramios dienos. Istorijos iš pajūrio“, keli egzemplioriai knygos „Vieną kartą“, skirtingų leidybos metų: 2000 m. (maketas, su autoriaus taisymais, 25 p.), 2003 m. („Eilėraščiai“, 88 p.), 2009 m. (rinktinė, 248 p.), du egzemplioriai „Su varna Barbora“ (2007 m.), „Amalgama“ (eilėraščiai mažiems ir dideliems, 2007 m.), „Eilėraščiai“ (2007 m.) (visos su dedikacijomis Vaikų literatūros muziejui). Turime ir su bendraautorėmis J. Klimašauskiene ir Dž. Maskuliūniene išleistą 1997 m. Šiauliuose knygą „Lietuvių apsakymas vaikams. Didaktizmo modifikacijos“.
Iš spaudinių turime vos du eksponatus – tai spalvotas sveikinimo raštas už geriausią 2003 metų knygą vaikams ir paaugliams „Vieną kartą“ ir su šia knyga susijęs geriausios poezijos knygos vaikams autoriui skirtas lankstinukas – nominacija, kurią pasirašė „Unicef“ Lietuvos nacionalinio komiteto direktorius. Rankraščiai taip pat du – „Pajūrio naujienos“ (pasakojimų vaikams rinkinys, 43 p.) mašinraštis bei „Uždaro rato“ (novelės ir eilėraščiai) mašinraštis.
Šiais metais poetas padovanojo muziejui šešis asmeninius daiktus: dailininko Arūno Mėčiaus paveikslą „Vieną kartą“ (akrilas, kartonas); dailininkės Aušros Mačiulienės medalį (kūrinių vaikams ir jaunimui nominacija, 2015 m., varis, keramika, aksomas); dvi dailininkės Vilijos Liorančienės iliustracijas (įrėminta akvarelė) S. Poškaus knygoms „Istorijos iš pajūrio“, „Su varna Barbora“, 2007 m.; tautodailininko Zenono Skinkio medžio drožinys „Paukštis“ už gerą knygą vaikams; dailininko Vido Bizausko nepanaudotą iliustraciją knygai „Istorijos iš pajūrio. Neramios dienos“, 2007 m.; dailės kūrinius – minėto dailininko V. Bizausko 23 iliustracijas (viršelių bei 2–21 puslapių piešinius) „Istorijos iš pajūrio. Neramios dienos“ (raudona knyga) 2007 m.
Taipogi archyvas pasipildė dar vienu S. Poškaus rankraščiu (ant piešinio lapo antros pusės, 5 lapai).
 

Parengė Vaikų literatūros muziejaus muziejininkė Vilma Petrikienė