Senoji literatūra

Prano Mašioto (1863–1940) rinkinį sudaro 233 eksponatai: 115 knygų (originalų ir vertimų), 88 fotografijos, 4 laiškai, keletas spaudinių; archyve yra ir keli rašytojo asmeniniai daiktai (šaukštelis, peiliukas, vaikiška piniginė). Šaukštelis ir peiliukas bei keletas fotografijų 2000 metais gauti iš A. Semaškienės, piniginėlė – 1994 metais iš rašytojo vaikaitės B. Mašiotaitės. Tai senelio dovana jai, išsaugota nuo 1937-ųjų.
Rašytojo archyve saugomi pirmieji P. Mašioto knygų vaikams leidimai: „Kiškiai“ (Vilnius, 1919), „Mano dovanėlė (1918), „Apie Lietuvos senovę“ (Voronežas, 1917), „Atlikusios senio pasakos“ (Voronežas, 1917), „Ir aš mažas buvau“ (Vilnius, 1919), „Kaip žmogus žemėje įsigalėjo“ (1919), „Mokslo pasakos“ (Petrapilis, 1916). Yra ir P. Mašioto parengta rašybos mokanti knygelė „Raštas“, išleista 1907 metais. Seniausias iš P. Mašioto vertimų, saugomų archyve, – A. Hedenstjerna „Nilso Jensono užrašos“ (Vilnius, 1906).
Fotografijų daugumą sudaro kopijos, bet yra ir originalių – tai P. Mašiotas savo darbo kabinete 1926 metais (su autografu), P. Mašiotas tarp lietuvių mokinių Voroneže 1916 metais, dvi portretinės rašytojo fotografijos, darytos 1930-aisias.
Tarp rankraštinio palikimo – trys Prano Mašioto laiškų originalai, rašyti A. Giedriui 1921, 1924 ir 1925 metais.

Parengė muziejininkė Daiva Šarkanauskaitė