Senoji literatūra

Oskaras Milašius (pranc. Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) – lietuvių kilmės prancūzų poetas, rašęs prancūzų kalba, diplomatas (1920–1925 m. Lietuvos atstovas Prancūzijoje, 1925–1938 m. Lietuvos atstovybės Paryžiuje patarėjas). Gimė 1877 m. gegužės 28 d. Čerėjos dvare (Baltarusija), bajorų šeimoje. Tėvas Vladislovas Milašius buvo vedęs lenkų kilmės žydaitę Rozaliją Mariją Rozental. Nuo 1889 m. rašytojas gyveno ir mokėsi Paryžiuje. Baigęs licėjų, studijavo Rytų kalbas, tarp jų ir hebrajų. Debiutavo prancūzų k. parašytu eilių rinkiniu „Poèmes des Décadences“ („Nuopuolių poema“, 1899 m.). Domėjosi Lietuvos istorija, į prancūzų kalbą vertė lietuvių liaudies dainas ir pasakas. Mirė 1939 m. kovo 2 d. Fontenblo (Prancūzija), netoli Paryžiaus.
Oskaro Milašiaus archyve, kuris saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, daugiausia yra  knygų (78 vnt. autoriaus, 23 – apie autorių) prancūzų ir lietuvių kalbomis. Knygą „Contes Lithuaniens de ma mère l'oye“ („Lietuviškos pasakos pagal mano mamos pasakojimus“), leistą Paryžiuje 1933 m. su dail. Adomo Galdiko iliustracijomis, poetas dedikavo Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai. Šioje knygoje spausdinamos pasakos: „Trys auksiniai plaukai ir trys mažos žvaigždės“, „Sigutė“, „Ežys“, „Žaliabarzdis“, „Gulbė“ ir kt. Knygą „La Confession de Lemuel“ („Lemuelio išpažintis“ ) O. Milašius 1922 m. Paryžiuje dedikavo prelatui Aleksandrui Dambrauskui. Archyve yra ir O. Milašiaus kūrybos vertėjo Antano Vaičiulaičio verstų knygų su autografais. Šešių paveikslų O. Milašiaus misteriją „Miguel Manara“ A. Vaičiulaitis dovanojo muziejui su įrašu: „Lietuvos literatūros muziejui – vertėjas Antanas Vaičiulaitis 1987.XI. 28.“ Dedikavo muziejui ir kitą savo vertimą „Septynios vienatvės“ (1987 rugsėjo mėn. 28 d.) Prieškario laikais Lietuvoje daugiausia O. Milašiaus knygų išleido „Sakalo“ leidykla. Poeto knygų savo asmeninėse bibliotekose turėjo ne vienas rašytojas. O. Milašiaus „Poemos“ (Kaunas, 1931 m., „Sakalo“ leidykla) į muziejų pateko iš poeto Benedikto Babrausko bibliotekos. Poeto knygų taip pat yra Pauliaus Jurkaus, Jurgio Blekaičio, Petro Karužos, Alfonso Nykos – Niliūno ir kitų rašytojų memorialinėse bibliotekose.
Rankraščių skyriuje saugomi Vaclovo Šiugždinio ir A. Vaičiulaičio O. Milašiaus eilėraščių vertimai. Fototekų skyrius – kuklus, tačiau yra keletas originalių nuotraukų, kuriose poetą matome diplomatinės tarnybos metu Paryžiuje ir Briuselyje.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė