2020-09-18
Seniausioji literatūra
Knyga – konvoliutas. Įrištos dvi knygos: 1) Adomas Fridrikas Šimelpenigis. Iš naujo perveizdėtos ir pagerintos giesmių knygos. Karaliaučius. 1776 m.

Antraštiniai duomenys: Iš naujo perveizdetos ir pagerintos giesmjų knygos, kurrose brangiausos senos ir naujos giesmes surašytos, Dievui ant garbės ir Prusų karalystėje esantiems Lietuvninkams ant dušų išganimo podraug su Maldų knygomis, kurrose ne tiktay senos, bet ir naujos maldos randamos yra. Karalaučuje, išspaustos karališkoje knyg druttavonėje Hrtungo. (1776 m.) Ivn. Nr. 30226 / K2 3564 Knyga gotišku šriftu, įrišta į kietus tamsiai rudos spalvos viršelius. Nėra titulinio puslapio, knygos pradžios – tekstas prasideda nuo 17 p. Dalis lapų įrišant sumaišyti. Knyga restauruota.

           
  2) Danielius Kleinas. Naujos labai privalingos ir dūšioms naudingos maldų knygeles. Karaliaučius. 1776 m. Antraštiniai duomenys: Naujos labbay privalingos ir dušoms naudingos maldų knygėlos, ponui Dievui ant garbes, žmonems ant nobažnystes, ir dušoms ant amžino išganimo sutaisytos, ir vierniems krikščionims, ypačey nobažniems ukininkams šoj musu Prusu Lietuvoj surašytos nuog M. Daniel Klein, Lietuv. Klebono Tilžej ir potam perveizdetos per J, B. Arch. Inst. Karalaučuje, 1776 išspaustos kaštais karalaus pas Gottl. Leber. Hrtungą. Ivn. Nr. 30226 / K2 3564 Knyga gotišku šriftu, kaip ir aukščiau aprašytoji yra įrišta į kietus tamsiai rudos spalvos viršelius. Knyga restauruota. Ši D. Kleino 1666 m. parengta ir pirmą kartą išleista maldų knygelė iki XX a. pradžios buvo daug kartų perspausdinta. Muziejuje dar yra saugomas vėlesnis jos leidimas, išėjęs Karaliaučiuje 1891 m. kartu su Fridricho Kuršaičio Pagerintomis giesmių knygomis.  
Juozapas Arnulfas Giedraitis. Naujas įstatymas Jėzaus Kristaus. Vilnius. 1816 m. Antraštiniai duomenys: Naujas istatimas Jezaus Christaus viešpaties musu lietuvišku liežuviu išgulditas per Jozapa Arnulpa kunigaykšti Giedrayti Viskupa Žiemayčiu, ženklinika S. Stanislovo, išspaustas pas kunigus Missionorius Vilniuje 1816. Inv. Nr. 52224 / K2 4489 Knyga įrišta į kietus viršelius, trauktus tamsiai ruda oda. Viršelyje yra apvalus įspaudas lenkų kalba: Towarzystwa Rossyyskiego Bibliynego (Rusijos biblijos draugija), nes knyga buvo leista J. A. Giedraičio ir šios draugijos lėšomis. Priešlapyje knygos pradžioje yra labai sunkiai įskaitomas įrašas rudu rašalu lenkų kalba (matyt, buvusio savininko priklausomybės įrašas). Tituliniame puslapyje yra antspaudas apie kainą lenkų kalba: Cena z oprawą rub. ass. 2. Viršelis aptrintas, vietomis patrupėjęs, knygos  pradžios priešlapis šiek tiek atsiklijavęs nuo viršelio, lapai gelstelėję, nedaug dėmėti, lapų krašrai kai kur nučiupinėti, papilkėję. Paginacija klaidinga: p. 69 pažymėtas 66, p. 214–233 pakartoti, p. 389 pažymėtas 398. Šį egzempliorių yra dovanojęs kunigas poetas Ričardas Mikutavičius. J. A. Giedraičio Naujas įstatymas – tai pirmas Naujo Testamento vertimas ir leidimas lietuvių kalba.    
Juozapas Arnulfas Giedraitis. Naujas įstatymas Jėzaus Kristaus. Vilnius. 1816 m. Antraštiniai duomenys:  Naujas istatimas Jezaus Christaus viešpaties musu lietuvišku liežuviu išgulditas per Jozapa Arnulpa kunigaykšti Giedrayti Viskupa Žiemayčiu, ženklinika S. Stanislovo, išspaustas pas kunigus Missionorius Vilniuje 1816. Inv. Nr. 10341 / K2 100 Knyga įrišta į kietus viršelius, klijuotus rudu popieriumi; nugarėlė ir viršelio kampai – rudos odos. Nugarėlėje įspausti ornamentai ir pavadinimas: Naujas istatimas. Knygos prieštituliniame lape yra keletas įrašų. Pirmame šio lapo puslapyje yra įrašas mėlynu rašalu: Parašas Krakių klebono kun. Juškevičiaus, įteikusio šią knygą mano tėvui M. Katkui ir įrašas juodu rašalu lenkų kalba: Kazimierz Katkievicz w Ožytanach. Taip pat yra rudu rašalu, išblukęs, subraukytas, beveik neįskaitomas įrašas lenkų kalba, datuotas 1871 m. Kitoje prieštitulinio lapo pusėje yra didžiulis įrašas mėlynu rašalu apie šią knygą, parašytas Mikalojaus Katkaus 1935 m. birželio 18 d. (Mikalojus Katkus – etnografinės apybraižos Balanos gadynė autorius, švietėjas, draudžiamosios spaudos platintojas). Knygos būklė patenkinama: viršelis atplyšęs nuo bloko, aptrintas, blokas patamsėjęs, knygos popierius gelstelėjęs, lapų kraštai vietomis nučiupinėti. Paginacija klaidinga: p. 69 pažymėtas 66, p. 214–233 pakartoti, p. 389 pažymėtas 398. Knygos lapai melsvo popieriaus.
  Simonas Daukantas. Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Peterburgas. 1845 m. Antraštiniai duomenys: Budą senovęs lietuvių kalnienų ir žamajtių išrašę pagal senovęs raštų Jokyb’s Laukys. Petropilie. Spaudinie pas C. Hintze. 1845. (Autorius – S. Daukantas. Peterburgas. K. Hincės spaustuvė.) Ivn. Nr. 29151 / K2 2115 Knyga įrišta į kietus viršelius, trauktus juodu impregnuotu audiniu. Knyga neturi originalių viršelių, titulinio puslapio, p.1–2; knyga prasideda nuo p. 3. Knyga restauruota. Paginacija klaidinga: praleistas p.131, paskutinio puslapio skaitmuo turėtų būti 253. Tai pirmasis S. Daukanto Būdo leidimas.