Seniausioji literatūra

Liudvikas Kondratovičius (Ludwik Kondratowicz), rašęs Vladislavo Sirokomlės (Władysław Syrokomla) slapyvardžiu – lenkų ir lietuvių poetas, publicistas, vienas žymiausių Lietuvos romantizmo atstovų, rašiusių lenkų kalba. Romantizmo dvasia ryški istorinėse poemose, vaizduojančiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitį kaip negrįžtamą aukso amžių: „Kilmingasis Jonas Demborogas“, „Margiris“, „Duonos kąsnis“, „Piastų duktė“,  „Senieji vartai“. Parašė vienas įdomiausių Lietuvos kraštotyros ir kelionių įspūdžių knygų: „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ ir „Nemunas nuo versmių iki žiočių“, kuriose autoriaus perteikta romantinė meilė Lietuvai, ypatingas gamtos pajautimas.


V. Sirokomlės rinkinys Maironio lietuvių literatūros muziejuje nėra gausus, bet vertingas jame saugomomis XIX a. viduryje leistomis rašytojo kūrybos knygomis. Tai knygos „Poezye Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli). Tom I-II“ [lenkų k.: Liudviko Kondratovičiaus poezija (Vladislovo Sirokomlės). Tomas I-II], išleistos Varšuvoje „Gebethner i Wolff“ leidykloje 1872 m. Kaip nurodyta antraštiniame puslapyje – „Wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora“ [lenkų k.: Pilnas leidimas autoriaus našlės ir našlaičių naudai]. Iš viso buvo išleista dešimt tomų. Pirmąjį tomą lankytojas gali pamatyti Maironio muziejaus lietuvių literatūros istorijos ekspozicijoje „Literatūra keičia“.


Vladislovo Sirokomlės rinkinyje saugoma ir pirmoji iš minėtų kelionių įspūdžių knygų. Tai knyga lenkų kalba „Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna“ [lenkų k.: „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“], išleista dviem tomais Vilniuje A. Assa knygyno 1857 ir 1860 m. Buvęs knygos savininkas juos įrišęs į vieną knygą. Knygose rašoma apie autoriaus keliones 1854–1858 m. į Trakus, Stakliškes, Jiezną, Punią, Medininkus, Kernavę, Kauną ir kitas istorines Lietuvos vietas. Plačiau apie šį leidinį galima paskaityti skiltyje „Įdomūs eksponatai“: spauskite čia.


Dvitomio „Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna“ yra saugoma trejetas egzempliorių, vienas jų – iš rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinės bibliotekos. Krėvės memorialinėje bibliotekoje taip pat yra Stanisław Cywiński studija „Syrokomla człowiek i twórczość“  [lenkų k.: „Sirokomlė: žmogus ir kūryba“], išleista Vilniuje 1923 m.


Dar vienas įdomus eksponatas – „Pamięci Syrokomli“ [lenkų k.: Sirokomlės atminimui] paskirtas visas kultūrinio periodinio leidinio „Litwa i Ruś“ [lenkų k.: Lietuva ir Rusija] 1912 m. rugpjūčio mėnesio numeris, Felikso Zavadskio leidyklos išleistas Vilniuje ir puošniai iliustruotas.


Rašytojo rinkinyje saugomi ir jo kūrybos vertimai į lietuvių kalbą. Tai poemos „Margis (Margiris)“, kurią išvertė Antanas Valaitis, „Sakalo“ bendrovės leidimas atskira knyga 1936 m. Kaune. Ar Kazio Bizausko išversta kelionių aprašymų knyga „Nemunas nuo versmių iki žiočių“ pakartotinai išleista 1991 m. Vilniuje „Minties“ leidykloje.


Parengė Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus muziejininkė Audronė Gedutienė