Senoji literatūra

Poeto Liudo Giros (1884–1946) archyvas, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, yra vienas iš gausiausių. Didesnę archyvo dalį sudaro eksponatai iš Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus. Pastarąjį muziejų 1990 m. likvidavus, daugelio rašytojų archyvai, tarp jų ir L. Giros, buvo perduoti Maironio lietuvių literatūros muziejui. Tačiau poeto archyvas buvo kaupiamas ir Kaune, čia daugiausia saugoma poeto poezijos knygų („Dul – dul dūdelė“, „Tėvynės keliais“, „Žygio godos“, „Žiežirbos“, „Žalioji pievelė“, „Šilko gijos“, „Rinktiniai eilėraščiai“, „Poezijos rinktinė“ ir kt.), kiek mažiau čia yra kitokios rūšies eksponatų. Iš Vilniaus perduotame archyve gausu poeto ir jo šeimos nuotraukų, atvirlaiškių, rankraščių, dokumentų, memorialinių daiktų, įvairių apdovanojimų, meno kūrinių. Iš pastarųjų paminėtinas dail. K. Šimonio tapytas L. Giros portretas, dail. M. Dobužinskio iliustracijos poeto parengtam elementoriui „Saulutė“. Yra įdomių šeimos ir poeto asmeninių daiktų: rašalinių parkerių, pieštukinė, akiniai su futliaru, dvi piniginės, planšetė, originalus suvenyras L. Girai, 1928 m. Dainų šventės dalyviui, prieškario ir sovietinių laikų ženkliukai, medaliai, poeto žmonos Bronės Girienės tautiniai Vilniaus krašto rūbai, keletas paties poeto drabužių, plaukų sruogelė ir kt. Saugomi ir įdomūs dokumentai, menantys poeto tarnybas, visuomeninę veiklą: Milicijos inspektoriaus pažymėjimas (Vilnius, 1918 m.), Lietuvos Valstybės dramos teatro Garbės ženklo aktas, išduotas poetui 1939 m., LTSR AT atstovo bilietas (1940 m.) ir kiti.

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė