Seniausioji literatūra

2014 m. sausio 1 dieną minėjome K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. K. Donelaitis (1714–1780) – grožinės lietuvių literatūros pradininkas, kurio poema „Metai“ 1977 m. UNESCO nutarimu yra įtraukta į Europos literatūros šedevrų sąrašą. Epinio pobūdžio Švietimo epochos kūrinys „Metai“ turi ypatingą nacionalinę vertę, jis įtrauktas į bendrojo lavinimo programas, sulaukė daugybės leidimų, vertimų (yra verstas į 17 užsienio kalbų). K. Donelaičio asmuo, gyvenimas ir kūryba yra įvairiapusiškai tyrinėta mokslininkų, K. Donelaičio tema kurti grožinės literatūros, dailės, teatro ar muzikos kūriniai. MLLM yra saugomas gana gausus K. Donelaičio rinkinys, kuriame yra ankstyvieji poeto kūrybos leidimai, vertimai, iliustracijos jo kūriniams, dailės kūriniai K. Donelaičio tema. Svarbus eksponatas – K. G. Milkaus knyga vokiečių kalba „Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“ (Karaliaučius, 1800 m.), kurioje pirmą kartą visuomenei buvo pristatytas K. Donelaitis ir publikuotos 5 eilutės iš „Rudenio gėrybių“ ir 13 eilučių iš „Žiemos rūpesčių“, be to, ši knyga yra svarbi ir lietuvių literatūros istorijai. Iš vertingesnių eksponatų reiktų paminėti antrąjį K. Donelaičio „Metų“ leidimą „Christian Donaleitis. Litauische Dichtungen“, kurį parengė A. Šleicheris ir kuris Rusijos mokslų akademijos lėšomis išėjo Peterburge 1865 m., bei ketvirtąjį leidimą – L. Pasargės parengtą, išverstą į vokiečių kalbą ir išleistą Halėje 1894 m. Pačioje Lietuvoje K. Donelaičio poema pirmą kartą išleista 1909 m. J. Šlapelio ir pakartota 1914 m., ir šių knygų keletas egzempliorių taip pat yra saugoma rinkinyje. Gausu ir meno kūrinių K. Donelaičio tema ar iliustracijų jo kūriniams. Tai dail. P. Stausko 1960 m. tapytas K. Donelaičio portretas, Garbausko vitražas „Jau saulelė vėl...“, dail. R. Kalniūnaitės – Pacevičienės grafikos darbas „Kristijonas Donelaitis“ (1988 m.), I. Labutytės grafikos darbai, R. Inčirausko, P. Gintalo medaliai „Kristijonas Donelaitis“, V. Jurkūno, V. Kalinausko, D. Tarabildienės ir kitų autorių iliustracijos poemai „Metai“. Taip pat rinkinyje gausu K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimų į kitas kalbas leidimų, saugomi ir kitų rašytojų grožinės literatūros kūriniai Donelaičio tema, įvairių jubiliejų ar atminimo įamžinimo ženklų fotografijos bei kiti eksponatai (atvirukai, renginių ir konferencijų programos ir pan.). Gausu įvairių tyrinėjimų, monografinio pobūdžio leidinių K. Donelaičio tema, išėjusių tiek prieškario Lietuvoje, tiek ir dabartiniais laikais. K. Donelaičio rinkinys pildomas naujais leidiniais ar kitais gaunamais eksponatais. Muziejuje ne kartą buvo rengiamos parodos K. Donelaičio jubiliejams ( paskutinį kartą, 2004 m. buvo parengta paroda, skirta K. Donelaičio 290-osioms gimimo metinėms), K. Donelaičio rinkinio eksponatai buvo rodomi ir anksčiau veikusiose literatūrinėse ekspozicijose („Lietuvių literatūra šiuolaikiniu žvilgsniu“ ir kt.). 2013 m. gruodžio mėn. parengta stacionari paroda iš muziejaus rinkinių, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, kurią papildė 2013 m. birželio mėn. muziejaus darbuotojų surengtos ekspedicijos į Kaliningrado sritį K. Donelaičio keliais metu darytos fotografijos. Ekspedicijos metu buvo aplankytos ir nufotografuotos poeto gyventos ir lankytos vietos – Stalupėnai (Nesterov), Mielkemis (Kalinino), Tolminkiemis (Čistyje Prudy), Valtarkiemis (Olchovatka), Gumbinė (Gusev), Lazdynėliai (Višnevka), Karaliaučius (Kaliningrad). Šios nuotraukos papildo K. Donelaičio rinkinį ir suteikia naujų spalvų jubiliejinei parodai.

 

Parengė muziejininkė Audronė Gedutienė


K. Donelaitis „Metai“ [armėnų kalba]. Vilnius: Academia, 1994 m. Vertėjas Feliksas Bachčinianas. MLLM GEK 49945. Viršelyje – Vytauto Jurkūno (1910–1993) iliustracija, sukurta 1956 m. medžio raižinio technika.