Senoji literatūra

Prozininko ir vertėjo Kazio Jankausko (1906–1996) rinkinyje saugomos knygos, apsakymų bei romanų rankraščiai ir mašinraščiai, fotografijos, dokumentai, spaudiniai. Eksponatai gauti iš paties rašytojo 1976, 1988, 1990 metais. Keletas eksponatų gauta ir iš kitų asmenų. Daugiausia yra epistolinės medžiagos (189 vnt.). Tarp laiškų, rašytų K. Jankauskui, išsiskiria poeto Eugenijaus Matuzevičiaus korespondencija. Poetas vertino, drąsino ir palaikė K. Jankauską, kai šis, grįžęs iš Sibiro tremties, buvo kolegų ignoruojamas, o jo kūrybą leidyklos ne retai atmesdavo. 1987 m. sausio 24 d. rašytame laiške E. Matuzevičius išgiria K. Jankausko atsiminimus apie rašytoją Ievą Simonaitytę, kurie buvo publikuoti „Literatūroje ir mene“, paskui teiraujasi rašytojo, kada jis apsigyveno Kaune, buvusioje Dailidės viloje. K. Jankauskas ne visada sutikdavo su bičiulio kritika. 1987 m. liepos 26 d. rašytame laiške skaitome: „Man atrodo, kad tave trikdo, o gal ir nemaloniai nuteikia aštrūs romano kampai (Radauskas, Sruoga, Marcinkevičius, Binkis, pulkininkas…). Bet jei tuos kampus mėgintume per daug nugludinti ar juos iš viso panaikintume, tada neliktų ir paties romano.“
Iš saugomų K. Jankausko mašinraščių (su minimaliais pataisymais) paminėtini romanai: „Erškėtrožių krūmas“ (1977), „Nepaklusni auklėtinė“ (1968), „Be užvardijimo“ (1948), apsakymas „Plytos“ (1948) ir kiti. Yra ir rankraščių: apsakymai „Krito kaštonai“, „Dilgėlė“, „Skarelė“, „Juodas šuo“, apysaka „Akiniai“, apysakų ir apsakymų rinkinys „Pusnys“ ir kiti.
Rinkinyje yra visos rašytojo knygos, keletas vertimų. Kai kurios knygos (pvz., romanas apie geležinkeliečius „Jaunystė prie traukinio“) yra su autoriaus autografu ar dedikacija. Pirmąjį romaną „Jaunystė prie traukinio“ išleido „Sakalo“ leidykla 1936 m. Vėliau išėjo „Vieškelyje plytų vežimai“ (1938), „Dulkini batai“ (1938), „Juodojo milžino žmonės“ (1939) ir kiti.
Rinkinio fototeka gausi, tačiau fotografijų, menančių rašytojo vaikystę ir jaunystę, nėra. Anksčiausiai daryta originali portretinė K. Jankausko fotografija yra tik 1928 m. Šiauliuose. Daugiausia fotografijų daryta tarybiniais laikais, kur K. Jankauską matome su žmona ir sūnumis, savo namuose Kaune už rašomojo darbo stalo, su bendradarbiais, poilsiaujantį Birštone, Lampėdžiuose, Palangoje, Gagruose, Sočyje...
K. Jankausko rinkinys retkarčiais pasipildo naujais eksponatais. Gaila, tačiau nėra asmeninių daiktų, mažai turime originalių dokumentų.

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė