Šiuolaikinė literatūra

oeto, prozininko, dramaturgo K. Inčiūros fondą Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro dvi dalys – medžiaga centriniuose muziejaus fonduose ir archyvinė medžiaga, gauta iš Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus. Fondas gausus ir įvairus. Nemažai senų fotografijų, ankstyvųjų rankraščių,
įdomi memorialinė biblioteka, ypač daug laiškų, rašytų bičiuliui, aktoriui Antanui Barčui.
K. Inčiūra pradėjo rašyti besimokydamas Panevėžio gimnazijoje. Rašyti jį skatino mokytojai J. Lindė-Dobilas, G. Petkevičaitė-Bitė, bet labiausiai – motina Eleonora Rimavičiūtė-Inčiūrienė, kuri ir pati kūrė eiles. K. Inčiūra nuo pat vaikystės pamilo knygą ir teatrą. Jiems išliko ištikimas visą gyvenimą.
Rašytojo fonde yra visos jo knygos: „Su jaunyste“, „Baltieji raiteliai“, „Fatima burtininkė“, „Mylinčios moterys“, „Savanorio duktė“, „Padavimai“. Knygose įrašyti K. Inčiūros autografai bičiuliams, draugams.
Fondas gausus rankraščių. Įdomūs ankstyvieji, 1924 m. ir 1926 m. rankraščiai. K. Inčiūra rašė ypač gražiai, kaligrafiškai. Tokia rašysena išliko visą gyvenimą. Jo fonde yra keletas rankraščių, rašytų ant storo piešimo popieriaus. Eilėraščių rankraščiai gauti iš K. Inčiūros bičiulio, kunigo J. K. Matulionio.
K. Inčiūros rinkinyje yra beveik 170 laiškų, rašytų aktoriui A. Barčui. Laiškuose rašytojas aptaria įvairius būties aspektus. Yra ir laiškų, rašytų artimiesiems. Ypatinga šiluma dvelkia laiškai motinai.
Poeto fonde – net 123 fotografijos. Ypač įdomios tos, kuriose K. Inčiūra nusifotografavęs su motina, bičiuliais, su dailininku V. Kosciuška, su L. Truikiu po operos „Gražina“ pastatymo. Taip pat saugoma ištisa galerija aktorės, poeto bičiulės, globėjos O. Rymaitės fotografijų. Vertos dėmesio ir K. Inčiūros įvairių vaidmenų nuotraukos. Jis vaidino Kauno ir Vilniaus teatruose.
Poeto, dramaturgo memorialinėje bibliotekoje puikuojasi knygos su V. Bložės, J. Graičiūno, P. Širvio ir kt. autografais.
Fonde saugomas puikus K. Inčiūros portretas (dail. J. Budrys). Labai įdomus J. Penčylos draugiškas Kazio Inčiūros šaržas.

Parengė muziejininkė Albina Protienė