Senoji literatūra

Kazio Binkio (1893–1942) archyvą sudaro knygos ir žurnalai (apie 130), fotografijos (130), rankraščiai (16), laiškai (130), dokumentai (7), atsiminimai apie poetą (30), memorialiniai daiktai, iliustracijos.
Archyvas pradėtas kaupti apie 1946 metus. Turime įvairių K. Binkio leidimų ir vertimų. Archyve rastume almanachą „Sniegams tirpstant“ (Vilnius, 1913), kurį sudarė K. Binkis; keletą jo pirmosios knygos „Eilėraščiai“ (1920), dedikuotos „mūsų žole, medžiais ir samanomis apaugusiam sodžiui“ egzempliorių. Saugome abu „100 pavasarių“ leidimus (1923 m. ir 1926 m.) ir K. Binkio raštelį, kad gavo honorarą – 100 litų už antrąjį leidimą. Rinkinyje yra K. Binkio knygelių vaikams, feljetonų, vertimų, biografinių apybraižų.
Dailus ir elegantiškas K. Binkis mėgo fotografuotis. Saugome tikrai įdomių poeto portretų, grupinių fotografijų, kur K. Binkis įamžintas su rašytojais ir žurnalistais, su bičiuliais ir šeimos nariais, literatūros vakaruose ir gamtos prieglobstyje. Daug žmonos Sofijos fotografijų.
Rankraštyne įdomiausi kūrybiniai rankraščiai: eilėraštis „Languose geltonas jaunas mėnulis“, „Kiškių sukilimo“ ištrauka, dramos „Atžalynas“ turinys, A. S. Puškino vertimai ir straipsnių juodraščiai.
Daugiausiai eksponatų įsigijome iš Sofijos Binkienės dukters Lilijanos Mozūriūnienės 1983 metais. Turime daugiau kaip šimtą K. Binkio laiškų rusiškai rašytų žmonai Sofijai, nes ji buvo baigusi rusų gimnaziją ir lietuviškai skaitė sunkiai. Laiškai atskleidžia K. Binkio šeimyninio gyvenimo užkulisius, kūrybinius planus.
Yra įdomių dokumentų, memorialinių daiktų, pluoštas atsiminimų, iliustracijų.

Parengė muziejininkė Regina Mažukelienė