Senoji literatūra

Dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas. Ankstyvojo laikotarpio kūriniai dekoratyvūs, aiškių formų. Vėlesnėje kūryboje vyravo peizažai ir portretai. Jiems būdinga kompozicinis apibendrinimas, tapybiškas formų traktavimas, muzikali ritminė struktūra, subtiliai niuansuotas prislopintas koloritas.
Fonduose yra J. Vienožinskio tapytas rašytojo Jono Marcinkevičiaus portretas. Muziejus jį įsigijo iš S. Minkevičiaus 1977 m. J. Marcinkevičiaus fonde yra pora grupinių šio dailininko nuotraukų. Vienoje jų rašytojas įrašęs: „Profesorius J. Vienožinskis atnešė man portretą“. Visi susirinkę sode J. Marcinkevičiaus gimtadienio proga.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė