Senoji literatūra

J. O. Penčyla – pirmasis iškilus Lietuvos Respublikos spaudos grafikas, pelnytai vadintas šaržų karaliumi. Dailininkas aktyviai bendradarbiavo periodinėje spaudoje: tiek satyrinėje-jumoristinėje („Kuntaplis“, „Vapsva“ ir kt.), tiek solidžiuose dienraščiuose ir savaitraščiuose („Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“ ir kt.). Apsiginklavęs pieštuku ir bloknotu, jis vykdavo į kavines bei kitas viešas vietas. Ypač mėgo piešti šaržus Kauno Konrado kavinėje, kurioje rinkdavosi kūrybinė inteligentija. Ten sukūrė daugybę rašytojų draugiškų šaržų eskizų, kuriuos, ruošdamas spaudai, paryškindavo tušu, akvarele. Vilniaus muziejaus fonduose yra 8 šio grafiko ir tapytojo piešti rašytojų draugiški šaržai, sukurti prieškario laikotarpiu (1938–1939 m.). Beveik visus juos muziejus įsigijo 1979 m. iš dailininko dukterėčios Laimos Juknaitės, surinkusios gausų J. O. Penčylos darbų rinkinį (jis 1944 m. emigravo į Vakarus, vėliau – į Kolumbiją). Tai du L. Giros, A. Griciaus, K. Inčiūros, J. Šimkaus, T. Tilvyčio, A. Vienuolio-Žukausko draugiški šaržai ir jų eskizai, piešti grafitiniu pieštuku, tušu ir akvarele. Rašytojai pavaizduoti iš profilio. Paminėtina ir šaržuota figūrinė kompozicija „Spaudos baliaus klumpakojis“ (T. Tilvyčio fondas), kurioje dailininkas atsiskleidžia ne tik kaip geras portretistas, bet ir kaip puikus figūrų piešėjas.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė