Senoji literatūra

J. Šimkaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 1324), meno kūriniai (21), memorialiniai daiktai (60), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 265), nuotraukos (~345).
Memorialinė biblioteka. Ją sudaro autorinės rašytojo knygos, jo verstos knygos, lietuvių ir užsienio rašytojų knygos lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, latvių ir kitomis kalbomis. Bibliotekoje nemažai knygų su dedikacijomis (J. Marcinkevičiaus, K. Maruko, V. Miliūno, V. Sirijos Giros ir kitų), J. Šimkaus autografais. Joje daug periodinių leidinių („Tėvynės balsas“, „Šviesa“, „Trečias frontas“, „Žiburėlis“ ir kitų).
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga. Jį sudaro J. Šimkaus kūrinių rankraščiai ir mašinraščiai (straipsniai, kalbos, paskaitos ), užrašų knygelės, jo laiškai įvairiems asmenims (K. Vairui-Račkauskui, P. Cvirkai, K. Korsakui ir kitiems), dokumentai (asmens, literatūrinės ir visuomeninės veiklos), B. Jauniškio, E. Kudirkienės ir kitų atsiminimai apie J. Šimkų.
Nuotraukos: J. Šimkaus portretinės, su šeimos nariais, rašytojais ir visuomenės veikėjais, kelionių metu, laidotuvių, šeimos narių ir kitų nuo 1925 m. Fonde daug grupinių pokario metų nuotraukų iš literatūrinio ir visuomeninio gyvenimo (meno dekados, pasitarimai, susitikimai).
Memorialiniai daiktai: J. Šimkaus baldai (knygų spinta, rašomasis stalas, staliukas, kėdė ir kiti), asmeniniai daiktai (rašymo reikmenys, šviestuvas, peleninė, vazos, suvenyrai, medaliai, ženkleliai).
Meno kūriniai:J. Šimkaus portretai – dail. P. Vaivados, N. Petrulio, J.O. Penčylos; P. Rauduvės iliustracijos, K. Abramavičiaus, B. Uoginto tapybos darbai, V. Galdiko, J. Kuzminskio grafikos darbai.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė