Šiuolaikinė literatūra

Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus fondas yra gausus: 76 knygos, 32 rankraščiai, 110 vertimų, 492 laiškai, 37 spaudiniai, 2 meno kūriniai, 464 fotografijos. Poetas labai mėgo rašyti laiškus. Daugelio rašytojų fonduose gausu jo rašytų laiškų rašytojams: K. Jankauskui (jam ypač daug laiškų), J. Kudžmai, V. Sirijos Girai, poetui J. Strielkūnui, P. Zablockui, aktoriui A. Barčiui, poetei J. Degutytei, redaktoriui V. Serapinui, vertėjui A. Sukovskiui. Laiškuose K. Bradūnui E. Matuzevičius išsiuntė V. Mačernio eilėraščius, kurie vėliau buvo išleisti išeivijoje. E. Matuzevičiui daugiausia laiškų parašė K. Bradūnas, H. Nagys, L. Žitkevičius, V. Sirijos Gira, J. Švabaitė, P. Paukštelis. Rinkinys gautas iš paties autoriaus 1969 m. bei rašytojo K. Jankausko 1991 m.

Parengė muziejininkė Albina Protienė