Senoji literatūra

Prozininkės, dramaturgės, vertėjos Danutės Čiurlionytės-Zubovienės (1910–1995) archyvas yra negausus – per 80 eksponatų. Tai nuotraukos, originaliosios kūrybos ir vertimų knygos, rankraščiai, laiškai, spaudiniai.
Daugiausia sukaupta nuotraukų – 33 vienetai. Muziejus turi 1912 metų fotonuotrauką su užrašu „Danutė Čiurlionaitė“. Kieno ranka juodu rašalu užrašė tą neįprastą pavardės formą – neaišku. Įdomu, kad šis vaikystės atvaizdas buvo atrinktas atsiminimų apie Motiną leidiniui „Patekėjo saulė“, kurį 1996-aisiais išleido „Santara“. Ši knyga saugoma autorės fonde.
Rašytoja labai mėgo fotografuotis, todėl archyve yra įvairių metų nuotraukų. Galime matyti gražius studijų laikų portretus, įsiamžinta su mama Sofija Kymantaite-Čiurlioniene, vyru Vladimiru Zubovu, dukra Dalia, sūnumis Konstantinu ir Vytautu, anūkais. Dažnai fotografuotasi savo namuose Kaune, Žemaičių gatvėje.
Muziejus turi retą nuotrauką, kurios data 1955 metai: D. Zubovienė su Konstantinu, būsimu architektu bei alpinistu, stovi prie senojo, dar nerestauruoto Čiurlionių namelio Druskininkuose.
1969-ųjų rugsėjo 23 dieną fotografuotasi Palangoje, atidengus paminklinę lentą tėvams M. K. Čiurlioniui ir S. Kymantaitei, prie namo, kuriame jie vasarojo.
Archyve yra keletas nuotraukų iš rašytojos pjesės „Pasakų šalis“ pastatymo 1955 metais Jaunojo žiūrovo teatre. Išlikusi spektaklio programa su režisieriaus P. Likšos šmaikščiu autografu aktorei V. Ruminavičiūtei: „Sveikinu premjeros proga. O žavingiausioji ir galiu tave pavaišinti be burtų stalelio, iš autorės kaštelio.“
D. Čiurlionytės bendravimą su menininkais liudija aktorės E. Rucevičienės 95-ojo gimtadienio šventės nuotrauka: garbią scenos veteranę pagerbė teatrologai A. Vengris, V. Maknys, aktoriai, bičiuliai, tarp jų – Danutė ir Vladimiras Zubovai. Ypač įdomi prieškario metų nuotrauka, kurioje S. Čiurlionienė su dukra Danute įsiamžinusios saulės nutviekstoje pievoje kartu su to meto įžymybėmis – balerina O. Malėjinaite, baletmeisteriu P. Petrovu, operos soliste V. Grigaitiene, diplomatu J. Urbšiu. D. Čiurlionytės ranka užrašytos pavardės.
Vertingi rašytojos fondo eksponatai yra laiškai, rašyti P. Orintaitei-Janutienei, S. Zobarskui, A. Sukovskiui, E. Viskantai. Laiške, adresuotame Rygoje gyvenusiam vertėjui A. Sukovskiui, minima, kad S. Kymantaitės-Čiurlionienės knyga „Šventmarė“, išleista 1936 metais yra dedikuota „Savo dukrai Danutei – autorė“, vėliau „Vagos“ leidinyje šio užrašo nėra.
Muziejaus rinkinyje turime D. Čiurlionytės-Zubovienės originaliosios kūrybos knygas „Šuniukas padauža ir sumanioji Aldutė“, „Kalėdų senelių šalis“, „Kiškis Piškis baltasis bajoras“, „Jonuko Dunduliuko teatras“, „Miško mokykla“ bei vertimus Ch. Vildrac „Liūto akiniai“, F. Berna „Arklys be galvos“, D. Tianio „Stebuklingojo moliūgo paslaptis“, K. Čiukovskio „Daktaras Aiskauda“, S. Pokrovskio „Mamutų medžiotojai“.

Parengė pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė