Senoji literatūra

Bronė Buivydaitė-Mičiulienė (1895–1984) – Lietuvos pedagogė, poetė, rašytoja. Slapyvardis – Tyrų Duktė.
Rašytojos rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 173 eksponatai. Daugiausia nuotraukos – 89 vienetai. Nemažai jų – portretinės, su dedikacijom A. Galaunienei, N. Mazalaitei. Jaunystės nuotraukose rašytoja daili, apskritaveidė, tamsiaplaukė. Bene anksčiausiai B. Buivydaitė nufotografuota 7 klasėje Voroneže, taip pat 1912 m. su Buhalterinių kursų I-ąja laida, drauge su S. Čiurlioniene ir K. Prapuoleniu.
Kelios nuotraukos darytos Voroneže 1918 m., nemažai su draugais, mokiniais, auklėtiniais ar mokytojais Veiveriuose, Panevėžyje (1920 m., 1923 m., 1924 m.). Poetė įsiamžinusi ir prie savo namo Anykščiuose, ir Palangoje prie Tiškevičių rūmų, yra kelios nuotraukos su artimaisiais (seserimi, mama, bobute), su vyru – abu labai simpatiški, elegantiški, madingai apsirėdę stovi prie namo. Kelios fotografijos su rašytojais, jų suvažiavime 1938 m. B. Buivydaitę matome greta F. Kiršos, M. Lastauskienės, S. Čiurlionienės, P. Orintaitės ir kitų (fotografas Smečechauskas). Yra nuotraukų su A. Vienuoliu, jo muziejaus atidaryme. Vienos vėliausių nuotraukų iš 80-mečio minėjimo Anykščiuose, kuriose rašytoja ir viena (apsivilkusi tautiniais drabužiais), ir su A. Liobyte, laidotuvių, paminklinės lentos atidengimo iškilmėse Svėdasuose 1990 m. ir paties kapo Anykščių kapinėse 2003 m. (juodas Lietuvos kontūrų formos paminklas su rašytojos nuotrauka).
Antras pagal dydį – rašytojos knygų rinkinys – 40 vienetų. Kai kurių, pavyzdžiui, „Auksinis batelis“ yra net 6 egzemplioriai (vienas išleistas 1937 m., du – 1957 m., trys – 1984 m.), „Pagiry maža trobelė“ (Kaunas, 1940 m.) – su pačios autorės pataisymais, o „Trys bičiuliai“ – su rašytojos autografu. „Pro vaikystės langą“ – įvairių leidimo metų net penki egzemplioriai. „Karklo švilpa“, „Skudučiai“, „Stebuklingoji radasta“ – tik po vieną. Autobiografinės apysakos „Vargai vartus kilnoja“ vienas iš dviejų turimų egzempliorių su autografu – dedikacija. Eilėraščių knygos „Vasaros šnekos“, pasirašytos slapyvardžiu Tyrų Duktė, saugomi net keturi egzemplioriai. Archyve saugoma ir K. V. Banaičio „Jūratė ir Kastytis“ 3 veiksmų Čikagos lietuvių opera, kuriai libretą parašė Bronė Buivydaitė, kitos knygos.
Muziejus turi trisdešimt du laiškus, 19 jų rašyti B. Buivydaitės kitiems, daugiausiai rašytojai A. Liobytei (nuo 1970-ųjų iki 1983-ųjų), į kurią visada kreipėsi „Mieloji Bičiule“. 1970 m. rašytoja guodėsi gavusi iš leidyklos anoniminės redaktorės pastabas apie savo pasakas: „baisios, stilius silpnas, palyginimai gremėzdiški...“, „davė vėzdu atsivedėjusi“, tad nutarė: „nieko jiems nerašyti ir kalba bus baigta.“ 1975 m. gruodžio 18 d. laiške Aldonai Liobytei dėkojo už labai gražią kalbą per jubiliejų, siuntė eiliuotą padėką, atsiprašė, kad nepadėkojusi iškart, o juk tik per ją „išėjo į kūrybinį kelią“, pateko į Rašytojų Sąjungą. 1982 m. vasario 20 d. laiške rašė apie nesėkmingai prasidėjusius Naujuosius metus, nes krito ir susilaužė ranką, o dabar sėdinti prie knygos korektūros ir džiaugiasi, kad „Vaga“ žada išleisti didžiulį 30 000 egzempliorių tiražą. Ir vėl dėkojo bičiulei: „Jūs nuo pirmo mūsų susitikimo pas Vienuolį esate mano širdy kaip šviesi saulė.“ Kituose laiškuose skundėsi silpnu regėjimu, įtemptais nervais.
Yra keli laiškai (tarp jų ir atvirlaiškiai) V. Aleknai, A. Drilingai, E. Matuzevičiui, R. Valaikai, A. Vengriui, O. Beleckienei. Išsaugota trylika laiškų, rašytų B. Buivydaitei. Tai K. Belmonto, S. Dabušio, K. Inčiūros, J. Tysliavos laiškeliai, G. Petkevičaitės-Bitės ir A. Vienuolio-Žukausko vizitinės kortelės su sveikinimais 1937 m. ir 1929 m.
Nedidelis spaudinių rinkinys – septyni vienetai. Tai – iškarpos iš laikraščių su B. Buivydaitės kūryba („Lietuvos pionierius“ 1971 m. ir 1972 m.), žurnalai „Kūryba“ (1944 m.), „Mūsų žodis“ (1976 m.), „Židinys“ (1926–1936 m., 10 vnt.), „Zeltena“ latvių kalba (1938 m.). Daugelis jų – su rašytojos autografais.
Pats mažiausias – rankraščių skyrius, kurį sudaro tik penki eksponatai: „Kiškelis žiemą“, „Į mokyklą“, „Žvirblis ir vilkas“ – su autografais, „Pasiėmęs švilpinėlę“, „Klajonės“ – gaidos. Daugelis rašyti ranka, yra braukymų, taisymų, ant didesnio ar mažesnio formato popieriaus lapelių.

Parengė muziejininkė Vilma Petrikienė