Seniausioji literatūra

Antanas Vienažindys (1841–1892) – lietuvių poetas, kunigas. Vienas pirmųjų lietuvių meilės lyrikų, palikęs kūrybą rankraščiuose. Daugelis jo eilėraščių tapo liaudies dainomis. A. Vienažindžio eilių rinkinys „Dainos“ pirmą kartą išspausdintas 1894 m. JAV. Poetas baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Panevėžyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje, klebonavo Laižuvoje (čia ir palaidotas). A. Vienažindžio rinkinys Maironio muziejuje nėra gausus, tačiau jame yra vertingų eksponatų. Įdomi sena portretinė poeto nuotrauka, daryta apie 1890 m. Volmare fotografo J. Pavlovskio. Nuotrauka nedidelio formato, paklijuota ant kartono, yra fotografo reklama. Vėlesnėse fotografijose užfiksuoti A. Vienažindžio gyventų vietų vaizdai, atminimo įamžinimo ženklai.
Gausiausia rinkinio dalis – knygos. Saugomi XIX a. pab.–XX a. pr. A. Vienažindžio eilių leidimai:
„Lietuvos Tėvynės Dainos“. Paraszytos Kun. Antano Vienažindžio. Kasztu Lietuvos mylėtojo (Jono Šliūpo). Tilžė. 1898 m.
„Dainos“ parašytos kun. Antano Vienožinskio. Spauda ir lėšos „Vienybės Lietuvninkų“. Bruklinas. 1916 m. (Knyga iš A. Vaičiulaičio memorialinės bibliotekos)
„Lietuvos Tėvynės Dainos“. Parašytos Kunigo Vienožinskio. Spaudė „Lietuva“. Ryga. 1912 m.
Taip pat vėlesni leidimai, literatūrologinės studijos apie A. Vienažindžio kūrybą ir gyvenimą. Rinkinyje yra ir viena knyga, priklausiusi poetui: „Breviarium Romanum... Gratianopolii. M.DCCLII.“ Tai 1752 m. lotyniškas brevijorius (katalikų kunigų maldų knyga), kurio priešlapyje yra A. Vienažindžio įrašas juodu rašalu: „Ex libris A. Wienožynski“.
Iš spaudinių įdomus XX a. pražios fotoatvirukas, kuriame užfiksuota Antano Vienažindžio statyta Laižuvos bažnyčia. Yra ir meno kūrinių. Tai dailininko A. Boso medalis „Poetas Antanas Vienažindys“. Medalis dvipusis, sukurtas 1983 m., reverse iškalti poeto žodžiai: „Tada aš laimingas, kada jums dainuoju.“ Saugomi ir XX a. septintajame dešimtmetyje Dailės kombinato atlikti A. Vienažindžio, jo tėvo ir motinos portretų piešiniai, dailininko P. Stausko paveikslas „Vienažindžio tėviškė“ (1981 m.).

Parengė muziejininkė Audronė Gedutienė