Seniausioji literatūra

Rinkinį sudaro 149 eksponatai. Tai knygos (67), rankraščiai (37), fotografijos (33), dailės kūriniai (12).
Įdomiausi rinkinio eksponatai – XX a. pradžioje leistos A. Strazdo poezijos rinktinės ir dailės kūriniai. Tai 1914 metais Vilniuje knygų leidimo bendrovės „Žinynas“ išleista knyga „Strazdelio Dainos“ ir tais pačiais metais Čikagoje „Tėvynės mylėtojų“ draugijos išleisti A. Strazdo raštai. Abu leidimai jubiliejiniai, skirti A. Strazdo pirmojo poezijos rinkinio „Giesmės svietiškos ir šventos“ (1814) šimtmečiui paminėti. Vienas seniausių dailės kūrinių A. Strazdo tema – K. Sklėriaus bareljefas „Strazdelis“. Be to, saugomi du A. Strazdo portretai, tapyti J. Janulio ir L. Kazoko. Įdomi V. Žuklio skulptūra „A. Strazdelis“.
Rinkinys pradėtas kaupti 1953 metais.

Parengė muziejininkė Audronė Gedutienė