Šiuolaikinė literatūra

A. Pakalnio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 280), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 230), nuotraukos (~ 100), memorialiniai daiktai (6), meno kūriniai (16).
Memorialinė biblioteka: J. Šimkaus knygos lietuvių ir rusų k., jo vertimai iš kitų kalbų, lietuvių ir užsienio rašytojų knygos lietuvių, rusų, baltarusių k. Yra knygų su A. Pakalnio, A. Baltakio, V. Rudoko, E. Matuzevičiaus ir kt. dedikacijomis. Nemažai knygų su A. Pakalnio pastabomis ir pabraukymais.
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga: J. Pakalnio kūrinių rankraščiai (feljetonai, apsakymai, užrašai, pastabos ir kt.), jo laiškai įvairiems asmenims (broliui Leonui ir kt.), kitų asmenų laiškai rašytojui, asmens, literatūrinės, visuomeninės veiklos ir apdovanojimų dokumentai, J. Andriuškevičiaus ir kitų asmenų atsiminimai apie rašytoją.
Nuotraukos: A. Pakalnio portretinės, su šeimos nariais, kitų asmenų nuotraukos su dedikacijomis rašytojui (V. Grybo, V. Giedros ir kt.).
Memorialiniai daiktai: A. Pakalnio asmeniniai daiktai (šachmatai, peleninė, piniginė, suvenyrai).
Meno kūriniai: A. Pakalnio portretai, sukurti dail. I. Martinaičio, V. Ajausko, draugiški šaržai – dail. S. Krasausko, A. Šiekštelės; V. Jucio iliustracijos A. Pakalnio feljetonams.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė