Virtualios parodos
HENRIKAS NAGYS
Pristatome parodą, skirtą žemininkui-lankininkui, poetui, vertėjui, literatūros kritikui Henrikui Nagiui. Per archyvinę medžiagą – nuotraukas, dokumentus, rankraščius, spaudinių ir knygų…
Virtualios parodos
2021-05-20
1930-ŲJŲ ŽIEMA. MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS
Žurnalistas ir poetas Petras Karuža, laikraščio „Rytas“ literatūros skyriaus redaktorius, šaltą 1930 m. gruodžio 7-ąją negalėjo būti niekur kitur, o tik Ateitininkų…
Virtualios parodos
2021-05-20
VYTAUTAS PETKEVIČIUS
2020 m. gegužės 28 d. vaikų ir ne tik jų rašytojas V. Petkevičius švęstų devyniasdešimt. O visai būtų galėjęs sulaukti,…
Virtualios parodos
2021-05-20
DANUTĖ ČIURLIONYTĖ
Šiemet birželio 12 d. minėjome Danutės Čiurlionytės 110-ąsias gimimo metines. M. K. Čiurlionio ir S. Kymantaitės Čiurlionienės dukra kūrė vaikams…
Virtualios parodos
2021-05-19
GEDIMINAS JOKIMAITIS
Apie Gediminą Jokimaitį (iki 1947 m. – Jonas Jakimavičius) žinome labai nedaug: 1920 m. gimė Pernaravoje, Kėdainių r., 1941 m. ištremtas į Altajaus kraštą,…
Virtualios parodos
2021-05-19
MAMERTAS INDRILIŪNAS
Mamerto Indriliūno – literatūros ir meno kritiko, intelektualo, vertėjo, publicisto, partizano – gyvenimas buvo labai trumpas. Pirmąsyk apie jį žmonės…
Virtualios parodos
2021-05-19
JONAS JABLONSKIS (1860–1930)
Jonas Jablonskis – žymiausias lietuvių kalbos normintojas, redaktorius, bendrinės kalbos puoselėtojas ir dėstytojas. Vinco Kudirkos bendramokslis ir bendramintis J. Jablonskis,…
Virtualios parodos
2021-05-19
JULIUS KAUPAS (1920–1964)
Parodoje, skirtoje rašytojo, literatūros kritiko, medicinos mokslų daktaro Juliaus Kaupo (1920–1964) 100-osioms gimimo metinėms, per archyvalijas – dokumentus, nuotraukas, laiškus,…
Virtualios parodos
2021-05-17
×

Basket

×

Basket