Virtualios parodos
B. BRAZDŽIONIO AKSESUARŲ KOLEKCIJA
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomas Bernardo Brazdžionio memorialinis ir archyvinis palikimas, todėl turime galimybę prisiliesti prie poeto memorialinių daiktų, knygų,…
Virtualios parodos
2021-03-04
B. BRAZDŽIONIO ŽENKLELIŲ KOLEKCIJA
Bernardas Brazdžionis – poetas, redaktorius, žurnalistas, visuomenininkas, savo sukauptame archyve saugojo nemažai vertingos istorinės medžiagos. Poetui mirus, archyvinį palikimą vaikaitė…
Virtualios parodos
2021-03-04
JONAS MAČIULIS-MAIRONIS
Jonas Mačiulis-Maironis. Šiandien šios asmenybės svarbiausi gyvenimo faktai, kūrybos, mokslo ir kiti darbai yra žinomi daugeliui. Virtualiojoje parodoje pateikta medžiaga…
Virtualios parodos
2021-03-04
VYTAUTAS BIČIŪNAS
Vytautas Bičiūnas (1893–1942) – išskirtinė, veikli asmenybė, palikusi Lietuvai nemažai reikšmingų darbų. Jis – rašytojas, kurio kūryba pasižymi realistiniu tikrumu,…
Virtualios parodos
2021-03-04
STEPAS ZOBARSKAS
Šiemet minime rašytojo, vertėjo, leidėjo Stepo Zobarsko (1911–1984) 110-ąsias gimimo metines. Gabus vaikas iš Pamaleišių kaimo darbščios ir atkaklios motinos…
Virtualios parodos
2021-03-03
VILHELMAS STOROSTAS-VYDŪNAS
Vilhelmas Storostas-Vydūnas (1863–1953) – filosofas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. 1888 m. baigė Ragainės mokytojų seminariją, mokytojavo Kintuose, Tilžėje, laisvo…
Virtualios parodos
2021-03-02
BRONIUS RADZEVIČIUS
Bronius Radzevičius – vienas iškiliausių lietuvių prozininkų, sąžiningai ir skausmingai atskleidęs pokario kartos egzistencinę aklavietę (J. Sprindytė. „Lietuvių literatūros enciklopedija“, Vilnius, 2001…
Virtualios parodos
2021-02-18
VINCAS KUDIRKA
Vincas Kudirka (1858 12 31–1899 12 16) – prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, Lietuvos himno autorius, gydytojas.…
Virtualios parodos
2021-02-17
×

Basket

×

Basket