Virtualios parodos
ALGIRDAS JULIUS GREIMAS
A. J. Greimas gimė 1917 m. kovo 9 d. Tuloje. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę,…
Virtualios parodos
2021-04-02
VYTAUTAS MAČERNIS (1921–1944)
V. Mačernis gimė 1921 m. birželio 5 d. žemaičių sodyboje Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. Motina laukė dukters, bet gimė sūnus…
Virtualios parodos
2021-04-01
JUOZAS APUTIS (1936–2010)
Norime priminti prozininko, vertėjo Juozo Apučio (1936–2010) kūrybą ir asmenybę. Šio rašytojo kūryba įtraukta į vidurinių mokyklų mokymo programas, o…
Virtualios parodos
2021-04-01
ALBINAS ŽUKAUSKAS
Vienas originaliausių praėjusio šimtmečio lietuvių rašytojų, poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas (1912 01 25–1987 08 10) gimė ir augo Seinų…
Virtualios parodos
2021-04-01
RAMUTĖ SKUČAITĖ
Ant lygaus baltučio sniego Daug juodų pėdelių miega.   Kas išrašė sniegelį, Kas išmynė takelį?   Kur takelis mus veda?…
Virtualios parodos
2021-04-01
IŠ B. BRAZDŽIONIO MEMORIALINĖS BIBLIOTEKOS
Poeto Bernardo Brazdžionio memorialinė biblioteka gausi, joje saugomos 5493 knygos. Savo asmeninę biblioteką pradėjęs kaupti dar Lietuvoje, emigruodamas išsivežė tik…
Virtualios parodos
2021-04-01
VACLOVAS ŠIUGŽDINIS
Nes liūdesys bet koks geriau, negu Nuobodulys… Poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas ir šiaip neprastas žmogaus sielos žinovas Kęstutis Navakas…
Virtualios parodos
2021-04-01
PAULIUS JURKUS
Paulius Jurkus gimė liepos 27 d. Žemaičių Kalvarijoje, čia lankė pradinę mokyklą, baigė Telšių gimnaziją. Susibičiuliavo ir artimai bendravo su…
Virtualios parodos
2021-03-31
×

Basket

×

Basket