Muziejaus dokumentai
PROJEKTAI
2023 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba: ►„P. Višinskio, Maironio ir senųjų…
2023-12-06
KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS
MLLM TARYBA MLLM TARYBOS DARBO REGLAMENTAS MLLM RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMO KOMISIJA* *Pakeitimai: 1. Įsakymas dėl Rinkinių komplektavimo komisijos sudėties pakeitimo; 2.…
2023-12-04
MLLM FINANSINĖS ATASKAITOS
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2023 09 30) Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys ir Paaiškinamasis raštas (2023 09 30) Finansinių…
2023-11-10
DARBO UŽMOKESTIS
MLLM DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA MLLM DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS  
2023-10-26
KITI DOKUMENTAI
MLLM STRUKTŪRA MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d. MLLM LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR…
2023-06-05
MLLM VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS
2023 M. VEIKLOS PLANAS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA 2021 M. VEIKLOS PLANAS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA…
2023-06-01
NUORODOS
Valdžios institucijos Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė Kultūros ministerija Valstybinis turizmo departamentas Partneriai Lietuvos muziejų asociacija…
2023-05-01
KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia…
2023-04-03
TEISINĖ INFORMACIJA
Lietuvos Respublikos įstatymai Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733) Lietuvos Respublikos muziejų…
2023-03-08
VIEŠIEJI PIRKIMAI
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, VYKDYMO IR SUTARČIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS (Priedai: 1. Paraiška; 2. Tiekėjų apklausos pažyma; 3. Viešųjų pirkimų planas)…
2023-03-02
PRANEŠĖJŲ APSAUGA
Bendroji informacija apie pranešėjų apsaugą Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje,…
2023-03-01
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Maironio lietuvių literatūros muziejuje tvarka MLLM INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO,…
2023-01-23
Muziejaus tarnybiniai automobiliai
Maironio lietuvių literatūros muziejui priklauso 2 tarnybiniai automobiliai: Automobilio modelis:   VW CADDY Life;                   Valstybinis numeris:     DHE258 Automobilio modelis:  Renault Trafic;                    Valstybinis…
2022-11-29
LOGOTIPAS
Maironio lietuvių literatūros muziejus logotipas – stilizuotos „m“ raidės ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus pavadinimo derinys. Pagrindinė logotipo spalva –…
2022-10-11
KONSULTAVIMASIS SU VISUOMENE
Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia teikti pasiūlymus bei pastebėjimus telefonu +370 (37) 207477 arba el. paštu info@maironiomuziejus.lt Taip pat kviečiame palikti…
2022-07-01
FONDŲ LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS
Aptarnavimo taisyklės Priedas nr. 1: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus kartoteka Priedas nr. 2: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus eksponatais Priedas nr.…
2021-01-06
MLLM TARYBA
 MLLM TARYBA MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  
2021-01-05
×

Basket

×

Basket