Muziejaus dokumentai
MLLM FINANSINĖS ATASKAITOS
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2023 03 31) Finansinių ataskaitų rinkinys ir paaiškinamasis raštas (2023 03 31) Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo…
2023-04-27
KITI DOKUMENTAI
MLLM STRUKTŪRA MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d. MLLM LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR…
2023-04-19
KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia…
2023-04-03
MLLM VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS
2023 M. VEIKLOS PLANAS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 2020 M. VEIKLOS PLANAS…
2023-03-09
VIEŠIEJI PIRKIMAI
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, VYKDYMO IR SUTARČIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS (Priedai: 1. Paraiška; 2. Tiekėjų apklausos pažyma; 3. Viešųjų pirkimų planas)…
2023-03-02
PRANEŠĖJŲ APSAUGA
Bendroji informacija apie pranešėjų apsaugą Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje,…
2023-03-01
DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO
Maironio lietuvių literatūros muziejaus: INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO, DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA  VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO…
2023-01-23
PROJEKTAI
2022 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba: ► „Muziejinės vertybės J. Jablonskio.…
2022-12-08
LOGOTIPAS
Maironio lietuvių literatūros muziejus logotipas – stilizuotos „m“ raidės ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus pavadinimo derinys. Pagrindinė logotipo spalva –…
2022-10-11
FONDŲ LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS
Aptarnavimo taisyklės Priedas nr. 1: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus kartoteka Priedas nr. 2: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus eksponatais Priedas nr.…
2021-01-06
MLLM TARYBA
 MLLM TARYBA MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  
2021-01-05
×

Basket

×

Basket