Muziejaus dokumentai

 MLLM NUOSTATAI
 MLLM TARYBA
 MLLM STRUKTŪRA

 MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.
 MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
 MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 
 DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
MLLM DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
 MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS – PIRMASIS ŠALYJE ĮVERTINTAS MUZIEJUS
 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ, KURIE DERA SU UGDYMO ĮSTAIGŲ PROGRAMOMIS, PATVIRTINTAS SĄRAŠAS
SUSITARIMAS DĖL LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMO
LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
2021 NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
MLLM PROFESINĖS SĄJUNGOS INFORMACIJANacionaline_kolektyvine_sutartis_2021m
MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS NUTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL BŪTINŲ DARBO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO KARANTINO METU

ĮSAKYMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO IR TVARKOS NUSTATYMO
(Priedai: 1. Prašymo del DS konkurso paskelbimo forma; 2. Prašymo dėl priėmimo į darbą forma DS; 3. Prašymo dėl atostogų papildomos poilsio dienos papildomo poilsio laiko suteikimo forma; 4. Prašymo dėl atostogų papildomos poilsio dienos papildomo poilsio laiko perkėlimo forma; 5. Prašymo dėl komandiruotės forma; 6. Prašymo dėl kompensavimo už komandiruotėje dirbtą laiką; 7. Prašymo del leidimo dirbti kitą darbą forma; 8. Prašymo dėl nuotolinio darbo forma; 9. Prašymo ar sutikimo dėl perkėlimo  forma; 10. Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą, poilsio ar švenčių dieną forma; 11. Prašymo dėl atleidimo iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų forma)

PRIVATUMO POLITIKA

 

×

Basket

×

Basket