Muziejaus dokumentai
VIEŠIEJI PIRKIMAI
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, VYKDYMO IR SUTARČIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS (Priedai: 1. Paraiška; 2. Tiekėjų apklausos pažyma; 3. Viešųjų pirkimų planas)…
2022-09-06
MLLM FINANSINĖS ATASKAITOS
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2022 06 30) Finansinių ataskaitų rinkinys ir paaiškinamasis raštas (2022 06 30) Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo…
2022-07-26
KITI DOKUMENTAI
MLLM STRUKTŪRA MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d. MLLM LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR…
2022-07-18
KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia…
2022-04-26
MLLM VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS
2022 M. VEIKLOS PLANAS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 2020 M. VEIKLOS PLANAS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA…
2022-02-21
DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO
Maironio lietuvių literatūros muziejaus: INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO, DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA  Darbuotojų asmens duomenų saugojimo…
2022-02-15
FONDŲ LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS
Aptarnavimo taisyklės Priedas nr. 1: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus kartoteka Priedas nr. 2: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus eksponatais Priedas nr.…
2021-01-06
MLLM TARYBA
 MLLM TARYBA MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  
2021-01-05
×

Basket

×

Basket