Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo antro aukšto kambariuose.

Maironio butą dekoravo dailininkas Tadas Daugirdas. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties Maironio bute buvo įrengti ir atidaryti trys memorialiniai kambariai.
1940–1944 m. muziejaus vedėju dirbo poetas Bernardas Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejumi.
1989 m. kovo 1 d. LTSR literatūros muziejus pervadintas Maironio lietuvių literatūros muziejumi, direktorės Aldonos Ruseckaitės rūpesčiu Maironio sode atstatyta Kristaus skulptūra, kuri buvo nugriauta 1976 m.

Visas Maironio butas įrengtas 1992 m., o 1998 m. pirmą kartą atkurtas autentiškas sienų dekoras.
2016 m. Maironio kambariai atidaryti po naujos restauracijos: atnaujinti dailininko T. Daugirdo Didžiosios svetainės ornamentai, darbo kambario Art Deco stiliaus piešiniai, Raudonosios svetainės ankstyvojo rokoko stiliaus dekoras. Maironio memorialinis butas pirmą kartą rekonstruotas, ir lankytojai gali apeiti kambarius ratu, pamatyti namų virtuvę, kurioje šeimininkaudavo sesuo Marcelė Mačiulytė.

Rūmai, kuriuose įkurtas muziejus, pastatyti XVIII a. viduryje ant trijų gotikinių XVI a. namų rūsių pamatų. Po 1812 m. karo šiame name buvo ligoninė. Malšinant 1863–1864 m. sukilimą, čia veikė karo lauko teismas. Manoma, kad rūsiuose kalintas ir myriop nuteistas vienas iš sukilimo vadų – kunigas Antanas Mackevičius.

Maironiui gyvenant šiuose namuose, pirmame aukšte buvo įsikūrusi knygų leidykla „Sakalas“, dailiųjų amatų mokykla, pirmoji Kaune viešoji lietuviška biblioteka ir skaitykla, nemažai kitų kultūros organizacijų.

Maironio namuose yra gyvenę ir svečiavęsi nemažai iškilių Lietuvos meno, mokslo, bažnyčios ir visuomenės veikėjų.

Mūsų muziejuose dirba daugiau nei 70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų.
 Pareigos / skyrius Atsakingas asmuo Tel. nr. / faksas El. paštas  
ADMINISTRACIJA  
Direktorė Deimantė Cibulskienė 8 37 207477 deimante.cibulskiene@maironiomuziejus.lt  
Direktorės pavaduotoja muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė 8 37 200410 jolanta.mickiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Reda Rėklytė 8 37 200752
8 679 40072
reda.reklyte@maironiomuziejus.lt  
SPECIALISTAI  
Dokumentų valdymo specialistė Lina Kučinskaitė 8 37 207477 info@maironiomuziejus.lt
lina.uksiene@maironiomuziejus.lt
Pareigų aprašymas
Viešųjų pirkimų specialistė Greta Džiugienė +370 685 60210  greta.dziugiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
 FINANSŲ APSKAITOS SKYRIUS  
Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė
8 37 204987
8 618 26885
jovita.lescauskiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Finansininkė Elena Šumskaitė 8 37 204987 elena.sumskaite@maironiomuziejus.lt  Pareigų aprašymas
RINKINIŲ APSKAITOS IR SAUGOJIMO SKYRIUS  
Skyriaus vedėja Gražina Venslovienė 8 37 200752 grazina.vensloviene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Vyr. rinkinių saugotoja
(Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus fondai)
Danguolė Jasinskienė +370 620 53365 danguole.jasinskiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Rinkinių saugotoja
(Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus fondai)
Eglė Rankauskienė  +370 620 53365 egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Vyr. rinkinių saugotoja
(S. Nėries ir B. Bučo namai-muziejus)
Viktorija Seredžiūtė 8 37 373606 viktorija.seredziute@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Vyr. rinkinių saugotoja
(B. ir V. Sruogų namai-muziejus)
Birutė Glaznerienė 8 37 730474 birute.glazneriene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Rinkinių saugotoja Rasa Pranskaitienė 8 37 200752 rasa.pranskaitiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Rinkinių saugotoja Daiva Gaižauskienė 8 37 200752 daiva.gaizauskiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Rinkinių saugotoja Kristina Maščinskaitė 8 37 200752 kristina.mascinskaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
EDUKACIJOS IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS  
Skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė +370 618 26887 sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Ekskursijų vadovas (MLLM) Tadas Jakubauskas +370 618 26887 tadas.jakubauskas@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorė (MLLM) Kristina Tutlytė +370 618 26887 kristina.tutlyte@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorė (MLLM) Ugnė Baliutavičiūtė +370 618 26887 ugne.baliutaviciute@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorė (Vaikų literatūros muziejus) Iveta Zalieckaitė +370 620 53365 iveta.zalieckaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorė (Vaikų literatūros muziejus) Vilma Danguolė Petrikienė +370 620 53365 vilma.petrikiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorė (S. Nėries ir B. Bučo namai-muziejus) Gintarė Mališkaitė 8 37 373606 gintare.maliskaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorius (B. ir V. Sruogų namai-muziejus) Kristina Grigonytė-Šerpenskienė 8 37 730474 kristina.grigonyte@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorė (J. Grušo namai-muziejus) Giedrė Kaziliūnaitė 8 37 330860 giedre.kaziliunaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Edukatorius (J. Tumo-Vaižganto butas-muziejus) Remigijus Jakulevičius 8 37 222371 remigijus.jakulevicius@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
RAŠYTOJŲ RINKINIŲ TYRINĖJIMO SKYRIUS  
Skyriaus vedėja Jurgita Davidavičiūtė   8 37 207372 jurgita.davidaviciute@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Vyr. muziejininkė (J. Grušo namai-muziejus) Beata Starodubova 8 37 330860 beata.starodubova@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Vyr. muziejininkė (J. Tumo-Vaižganto butas-muziejus) Gabija Stanionytė  8 37 222371 gabija.stanionyte@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkas Jonas Jonušas 8 37 207372 jonas.jonusas@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Virginija Paplauskienė 8 37 427145 virginija.paplauskiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Regina Mažukėlienė 8 37 206842 regina.mazukeliene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Audronė Gedutienė 8 37 207372 audrone.gedutiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Jūratė Ivanauskienė 8 37 427145 jurate.ivanauskiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Nijolė Raižytė 8 37 206842 nijole.raizyte@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Marija Kaškonienė 8 37 427145 marija.kaskoniene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Vaiva Balickienė 8 37 427145 vaiva.balickiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Kristina Dambrauskaitė 8 37 207372 kristina.dambrauskaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Muziejininkė Daiva Irena Šarkanauskaitė +370 620 53365 daiva.sarkanauskaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
KOMUNIKACIJOS IR RINKODAROS SKYRIUS  
Skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė +370 684 14823 asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Viešųjų ryšių specialistė Viktorija Kochanauskaitė + 370 638 07931 viktorija.kochanauskaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Informacinių sistemų priežiūros specialistė Justina Džiuvytė +370 62644622 justina.dziuvyte@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Rinkodaros specialistė Ugnė Padriezaitė 8 37 206842 ugne.padriezaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Kultūros projektų vadovas Benas Drukteinis +370 605 68689 benas.drukteinis@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Kultūrinės veiklos organizatorė Eglė Urmanavičiūtė 8 37 206842 egle.urmanaviciute@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Kultūrinės veiklos organizatorė Agnė Cesiulė 8 37 206842 agne.cesiule@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Parodų kuratorė Audronė Meškauskaitė +370 615 24983 audrone.meskauskaite@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Parodų ir leidinių dizainerė Inga Zamulskienė 8 37 209520 inga.zamulskiene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Garso ir vaizdo technikas-operatorius Ramūnas Guiga +370 65423468 ramunas.guiga@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS  
Skyriaus vedėjas Martynas Čiuderis 8 37 200437
+370 618 26886
martynas.ciuderis@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Ūkinės veiklos koordinatorė Jūratė Dailidonienė   jurate.dailidoniene@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Pastatų priežiūros specialistas Zenonas Palukaitis 8 37 200437 zenonas.palukaitis@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas
Vairuotojas Elvinas Zaleskis  8 37 200437
868363795
elvinas.zaleskis@maironiomuziejus.lt Pareigų aprašymas

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių, pvz.: vardas.pavarde@maironiomuziejus.lt

Rotušės a. 13, LT–44279 Kaunas
Valstybinė biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190756653
Ne PVM mokėtoja
+370 (37) 207477 (direktorė)
+370 618 26887 (edukacija)
+370 (37) 207608 (kasa)
info@maironiomuziejus.lt
Kaip atvykti viešuoju transportu: Stotelė Karaliaus Mindaugo pr. (eiti 400 m) Autobusai: 6, 6A, 18, 20, 22, 26, 31, 42. 
Stotelė Kauno pilis (eiti 800 m) Autobusai: 20, 21, 22, 24, 27, 31, 31A, 35, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49. Troleibusai: 2, 5, 7, 10, 11. 
Jei atvyksite nuosavu automobiliu, atkreipkite dėmesį, kad visame Kauno senamiestyje automobilių statymas – mokamas! 
Apie Maironį

×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą