Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo antro aukšto kambariuose.
Maironio butą dekoravo dailininkas Tadas Daugirdas. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties Maironio bute buvo įrengti ir atidaryti trys memorialiniai kambariai.
1940–1944 m. muziejaus vedėju dirbo poetas Bernardas Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejumi.
1989 m. kovo 1 d. LTSR literatūros muziejus pervadintas Maironio lietuvių literatūros muziejumi, direktorės Aldonos Ruseckaitės rūpesčiu Maironio sode atstatyta Kristaus skulptūra, kuri buvo nugriauta 1976 m.
Visas Maironio butas įrengtas 1992 m., o 1998 m. pirmą kartą atkurtas autentiškas sienų dekoras.
2016 m. Maironio kambariai atidaryti po naujos restauracijos: atnaujinti dailininko T. Daugirdo Didžiosios svetainės ornamentai, darbo kambario Art Deco stiliaus piešiniai, Raudonosios svetainės ankstyvojo rokoko stiliaus dekoras. Maironio memorialinis butas pirmą kartą rekonstruotas, ir lankytojai gali apeiti kambarius ratu, pamatyti namų virtuvę, kurioje šeimininkaudavo sesuo Marcelė Mačiulytė.
Rūmai, kuriuose įkurtas muziejus, pastatyti XVIII a. viduryje ant trijų gotikinių XVI a. namų rūsių pamatų. Po 1812 m. karo šiame name buvo ligoninė. Malšinant 1863–1864 m. sukilimą, čia veikė karo lauko teismas. Manoma, kad rūsiuose kalintas ir myriop nuteistas vienas iš sukilimo vadų – kunigas Antanas Mackevičius.
Maironiui gyvenant šiuose namuose, pirmame aukšte buvo įsikūrusi knygų leidykla „Sakalas“, dailiųjų amatų mokykla, pirmoji Kaune viešoji lietuviška biblioteka ir skaitykla, nemažai kitų kultūros organizacijų.
Maironio namuose yra gyvenę ir svečiavęsi nemažai iškilių Lietuvos meno, mokslo, bažnyčios ir visuomenės veikėjų.
Mūsų muziejuose dirba daugiau nei 70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų.

Ekskursijų ir edukacinių programų registracija tel. nr. 8 37 206 842 (Ryšių su
visuomene skyrius). 
 Pareigos / skyrius Atsakingas asmuo Tel. nr. / faksas El. paštas
DIREKCIJA
Direktorė  Deimantė Cibulskienė 8 37 207477 deimante.cibulskiene@maironiomuziejus.lt
Pavaduotoja muziejininkystei  Jolanta Mickienė 8 37 200410 jolanta.mickiene@maironiomuziejus.lt
Pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja Reda Rėklytė 8 37 200752
8 679 40072
reda.reklyte@maironiomuziejus.lt
Pavaduotojas ūkio veiklai Gintaras Juodzevičius 8 37 200437
8 618 26886
gintaras.juodzevicius@maironiomuziejus.lt
 BUHALTERIJOS SKYRIUS
Vyr. buhalterė
Jovita Leščauskienė
8 37 204987
8 618 26885
jovita.lescauskiene@maironiomuziejus.lt
Buhalterė Milda Kerševičiūtė 8 37 204987 milda.kerseviciute@maironiomuziejus.lt 
BENDRASIS SKYRIUS
Sekretorė Albina Pocienė
8 37 207477
 Faksas: 
 8 37 209520
info@maironiomuziejus.lt
albina.pociene@maironiomuziejus.lt
Personalo vadybininkė Jūratė Ivanauskienė +370 69849393 jurate.ivanauskiene@maironiomuziejus.lt
Viešųjų pirkimų specialistė  Daiva Raubienė   daiva.raubiene@maironiomuziejus.lt
Administratorė Jūratė Dailidonienė —— jurate.dailidoniene@maironiomuziejus.lt
Rinkodaros specialistė 
Asta Zenkevičienė  +370 684 14823  asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt
Informacinių technologijų administratorius Giedrius Pavilionis  8 685 00882 ———–
Dailininkė Inga Zamulskienė  8 37 206842  inga.zamulskiene@maironiomuziejus.lt
Fotografas Zenonas Baltrušis   8 37 200437  zenonas.baltrusis@maironiomuziejus.lt
Garso inžinierius Valentinas Adomonis  8 685 48923  
Budėtojas ———– 8 37 201284 ———–
Muziejaus bilietų kasa ———– 8 37 207608 ———–
FONDŲ APSAUGOS IR APSKAITOS SKYRIUS
Vyr. fondų saugotoja Reda Rėklytė 8 37 200752
+370 679 40072
reda.reklyte@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Rasa Pranskaitienė 8 37 200752 rasa.pranskaitiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Daiva Gaižauskienė 8 37 200752 daiva.gaizus@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Gražina Venslovienė 8 37 200752 grazina.vensloviene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Kristina Maščinskaitė 8 37 200752 kristina.mascinskaite@maironiomuziejus.lt
Restauratorė Dalia Veselauskienė  ——— ——-
Restauratorė Aušra Vaitiekūnaitė  ———  ———
 VILNIAUS MUZIEJAUS FONDŲ SEKTORIUS
Fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė  8 37 206488 danguole.jasinskiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė   8 37 200752  
SENIAUSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Audronė Gedutienė 8 37 207372 audrone.gedutiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė   8 37 206842  
SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė 8 37 206842 regina.mazukeliene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Nijolė Raižytė 8 37 206842  nijole.raizyte@maironiomuziejus.lt
ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas Jurgita Davidavičiūtė 8 37 207372 jurgita.davidaviciute@maironiomuziejus.lt
Muziejininkas   8 37 207372  
Muziejininkė Albina Protienė 8 37 207372  albina.protiene@maironiomuziejus.lt
BERNARDO BRAZDŽIONIO RINKINIO SKYRIUS
Skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė 8 37 200752
+370 698 49393
jurate.ivanauskiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Vaiva Balickienė 8 37 200752 vaiva.balickiene@maironiomuziejus.lt
IŠEIVIŲ LITERATŪROS SKYRIUS
 Skyriaus vedėja  Virginija Paplauskienė  8 37 427145 virginija.paplauskiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Alvyra Brazaitienė 8 37 427145 alvyra.brazaitiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė  
  8 37 427145  
Muziejininkė      
Muziejininkė Marija Kaškonienė  8 37 427145 marija.kaskoniene@maironiomuziejus.lt 
RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
Skyriaus vedėja Eglė Rankauskienė 8 37 206842
8 610 61165
8 618 26887
vrs@maironiomuziejus.lt
egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt
Ekskursijų vadovė Kristina Tutlytė 8 37 206842 kristina.tutlyte@maironiomuziejus.lt
Ekskursijų vadovė 
Sandra Gruzdienė 8 37 206842 sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt 
Ekskursijų vadovė
Gabija Stanionytė 8 37 206842 gabija.stanionyte@maironiomuziejus.lt
Parodų kuratorius 
Jindrich Čeladin  +37 064 763110 jindrich.celadin@maironiomuziejus.lt
Kuratorė Audronė Meškauskaitė +370 615 24983 audrone.meskauskaite@maironiomuziejus.lt
ŪKIO SKYRIUS
Inžinierius ūkiui Zenonas Palukaitis 8 37 200437 ———–
Tiekimo vadybininkas-vairuotojas Martynas Čiuderis  8 37 200437  ———-

 

Maironio lietuvių literatūros muziejus,
valstybinė biudžetinė įstaiga, juridinių
asmenų registras, kodas 190756653;
ne PVM mokėtoja
Rotušės a. 13, LT–44279 Kaunas.
+ 370 (37) 206842 (informacija)
+370 (37) 207477 (direktorė)
info@maironiomuziejus.lt
Kaip atvykti viešuoju transportu: Stotelė Karaliaus Mindaugo pr. (eiti 400 m) Autobusai: 6, 6A, 18, 20, 22, 26, 31, 42. Maršrutiniai taksi: 51, 56.
Stotelė Kauno pilis (eiti 800 m) Autobusai: 20, 21, 22, 24, 27, 31, 31A, 35, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49. Troleibusai: 2, 5, 7, 10, 11. Maršrutiniai taksi: 52, 57.
Jei atvyksite nuosavu automobiliu, atkreipkite dėmesį, kad visame Kauno senamiestyje automobilių statymas – mokamas!
Apie Maironį

×

Basket

×

Basket