Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo antro aukšto kambariuose.

Maironio butą dekoravo dailininkas Tadas Daugirdas. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties Maironio bute buvo įrengti ir atidaryti trys memorialiniai kambariai.
1940–1944 m. muziejaus vedėju dirbo poetas Bernardas Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejumi.
1989 m. kovo 1 d. LTSR literatūros muziejus pervadintas Maironio lietuvių literatūros muziejumi, direktorės Aldonos Ruseckaitės rūpesčiu Maironio sode atstatyta Kristaus skulptūra, kuri buvo nugriauta 1976 m.

Visas Maironio butas įrengtas 1992 m., o 1998 m. pirmą kartą atkurtas autentiškas sienų dekoras.
2016 m. Maironio kambariai atidaryti po naujos restauracijos: atnaujinti dailininko T. Daugirdo Didžiosios svetainės ornamentai, darbo kambario Art Deco stiliaus piešiniai, Raudonosios svetainės ankstyvojo rokoko stiliaus dekoras. Maironio memorialinis butas pirmą kartą rekonstruotas, ir lankytojai gali apeiti kambarius ratu, pamatyti namų virtuvę, kurioje šeimininkaudavo sesuo Marcelė Mačiulytė.

Rūmai, kuriuose įkurtas muziejus, pastatyti XVIII a. viduryje ant trijų gotikinių XVI a. namų rūsių pamatų. Po 1812 m. karo šiame name buvo ligoninė. Malšinant 1863–1864 m. sukilimą, čia veikė karo lauko teismas. Manoma, kad rūsiuose kalintas ir myriop nuteistas vienas iš sukilimo vadų – kunigas Antanas Mackevičius.

Maironiui gyvenant šiuose namuose, pirmame aukšte buvo įsikūrusi knygų leidykla „Sakalas“, dailiųjų amatų mokykla, pirmoji Kaune viešoji lietuviška biblioteka ir skaitykla, nemažai kitų kultūros organizacijų.

Maironio namuose yra gyvenę ir svečiavęsi nemažai iškilių Lietuvos meno, mokslo, bažnyčios ir visuomenės veikėjų.

Mūsų muziejuose dirba daugiau nei 70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų.
 Pareigos / skyrius Atsakingas asmuo Tel. nr. / faksas El. paštas
ADMINISTRACIJA
Direktorė Deimantė Cibulskienė 8 37 207477 deimante.cibulskiene@maironiomuziejus.lt
Direktorės pavaduotoja muziejininkystei veiklai ir komunikacijai Jolanta Mickienė 8 37 200410 jolanta.mickiene@maironiomuziejus.lt
Direktorės pavaduotoja – vyr. fondų saugotoja Reda Rėklytė 8 37 200752
8 679 40072
reda.reklyte@maironiomuziejus.lt
SPECIALISTAI
Dokumentų valdymo specialistė Lina Ūksienė 8 37 207477 info@maironiomuziejus.lt
lina.uksiene@maironiomuziejus.lt
Viešųjų pirkimų specialistė Greta Džiugienė  +370 685 60210  greta.dziugiene@maironiomuziejus.lt
 FINANSŲ APSKAITOS SKYRIUS
Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė
8 37 204987
8 618 26885
jovita.lescauskiene@maironiomuziejus.lt
Finansininkė Elena Šumskaitė 8 37 204987 elena.sumskaite@maironiomuziejus.lt 
RINKINIŲ APSKAITOS IR SAUGOJIMO SKYRIUS
Skyriaus vedėja Gražina Venslovienė 8 37 200752 grazina.vensloviene@maironiomuziejus.lt
Vyr. rinkinių saugotoja
(Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus fondai)
Danguolė Jasinskienė 8 37 206488 danguole.jasinskiene@maironiomuziejus.lt
Vyr. rinkinių saugotoja
(S. Nėries ir B. Bučo namai-muziejus)
Viktorija Seredžiūtė 8 37 373606 viktorija.seredziute@maironiomuziejus.lt
Vyr. rinkinių saugotoja
(B. ir V. Sruogų namai-muziejus)
Birutė Glaznerienė 8 37 730474 birute.glazneriene@maironiomuziejus.lt
Rinkinių saugotoja      
Rinkinių saugotoja Rasa Pranskaitienė 8 37 200752 rasa.pranskaitiene@maironiomuziejus.lt
Rinkinių saugotoja Daiva Gaižauskienė 8 37 200752 daiva.gaizauskiene@maironiomuziejus.lt
Rinkinių saugotoja Kristina Maščinskaitė 8 37 200752 kristina.mascinskaite@maironiomuziejus.lt
EDUKACIJOS IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė +370 618 26887 sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt
Ekskursijų vadovas (MLLM) Tadas Jakubauskas +370 618 26887 tadas.jakubauskas@maironiomuziejus.lt
Edukatorė (MLLM) Kristina Tutlytė +370 618 26887 kristina.tutlyte@maironiomuziejus.lt
Edukatorė (MLLM) Ugnė Baliutavičiūtė +370 618 26887 ugne.baliutaviciute@maironiomuziejus.lt
Edukatorė (Vaikų literatūros muziejus) Daiva Irena Šarkanauskaitė 8 37 206488 daiva.sarkanauskaite@maironiomuziejus.lt
Edukatorė (Vaikų literatūros muziejus) Vilma Danguolė Petrikienė 8 37 206488 vilma.petrikiene@maironiomuziejus.lt
Edukatorė (S. Nėries ir B. Bučo namai-muziejus) Gintarė Mališkaitė 8 37 373606 gintare.maliskaite@maironiomuziejus.lt
Edukatorius (B. ir V. Sruogų namai-muziejus) Kristina Grigonytė-Šerpenskienė 8 37 730474 kristina.grigonyte@maironiomuziejus.lt
Edukatorė (J. Grušo namai-muziejus) Rita Aleksandravičiūtė  8 37 330860 rita.aleksandraviciute@maironiomuziejus.lt
Edukatorius (J. Tumo-Vaižganto butas-muziejus) Remigijus Jakulevičius 8 37 222371 remigijus.jakulevicius@maironiomuziejus.lt
RAŠYTOJŲ RINKINIŲ TYRINĖJIMO SKYRIUS
Skyriaus vedėja Jurgita Davidavičiūtė   8 37 207372 jurgita.davidaviciute@maironiomuziejus.lt
Vyr. muziejininkas  (J. Grušo namai-muziejus) Juras Skinkys 8 37 330860 juras.skinkys@maironiomuziejus.lt
Vyr. muziejininkė (J. Tumo-Vaižganto butas-muziejus) Gintarė Dabkevičienė 8 37 222371 gintare.dabkeviciene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkas Jonas Jonušas 8 37 207372 jonas.jonusas@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Virginija Paplauskienė 8 37 427145 virginija.paplauskiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Regina Mažukėlienė 8 37 206842 regina.mazukeliene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Audronė Gedutienė 8 37 207372 audrone.gedutiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Jūratė Ivanauskienė 8 37 427145 jurate.ivanauskiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Nijolė Raižytė 8 37 206842 nijole.raizyte@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Marija Kaškonienė 8 37 427145 marija.kaskoniene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Vaiva Balickienė 8 37 427145 vaiva.balickiene@maironiomuziejus.lt
Muziejininkė Kristina Dambrauskaitė 8 37 207372 kristina.dambrauskaite@maironiomuziejus.lt
KOMUNIKACIJOS IR RINKODAROS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė +370 684 14823 asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt
Viešųjų ryšių specialistas Armandas Druktenis 8 37 206842 armandas.druktenis@maironiomuziejus.lt
Informacinių sistemų priežiūros specialistė Justina Džiuvytė +370 62644622 justina.dziuvyte@maironiomuziejus.lt
Rinkodaros specialistė Viktorija Kochanauskaitė + 370 638 07931 viktorija.kochanauskaite@maironiomuziejus.lt
Kultūros projektų vadovas Benas Drukteinis +370 605 68689 benas.drukteinis@maironiomuziejus.lt
Kultūrinės veiklos organizatorė Eglė Rankauskienė 8 37 206842
+370 610 61165
egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt
Kultūrinės veiklos organizatorius Agnė Cesiulė 8 37 206842 agne.cesiule@maironiomuziejus.lt
Parodų kuratorė Audronė Meškauskaitė +370 615 24983 audrone.meskauskaite@maironiomuziejus.lt
Parodų ir leidinių dizainerė Inga Zamulskienė 8 37 209520 inga.zamulskiene@maironiomuziejus.lt
Garso ir vaizdo technikas-operatorius Ramūnas Guiga +370 65423468 ramunas.guiga@maironiomuziejus.lt
PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Skyriaus vedėjas Martynas Čiuderis 8 37 200437
+370 618 26886
martynas.ciuderis@maironiomuziejus.lt
Ūkinės veiklos koordinatorė Jūratė Dailidonienė   jurate.dailidoniene@maironiomuziejus.lt
Pastatų priežiūros specialistas Zenonas Palukaitis 8 37 200437 zenonas.palukaitis@maironiomuziejus.lt
Vairuotojas Elvinas Zaleskis  8 37 200437 elvinas.zaleskis@maironiomuziejus.lt

 

Maironio lietuvių literatūros muziejus,
valstybinė biudžetinė įstaiga, juridinių
asmenų registras, kodas 190756653;
ne PVM mokėtoja
Rotušės a. 13, LT–44279 Kaunas.
+ 370 (37) 206842 (informacija)
+370 618 26887 (edukacija)
+370 (37) 207477 (direktorė)
info@maironiomuziejus.lt
Kaip atvykti viešuoju transportu: Stotelė Karaliaus Mindaugo pr. (eiti 400 m) Autobusai: 6, 6A, 18, 20, 22, 26, 31, 42. 
Stotelė Kauno pilis (eiti 800 m) Autobusai: 20, 21, 22, 24, 27, 31, 31A, 35, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49. Troleibusai: 2, 5, 7, 10, 11. 
Jei atvyksite nuosavu automobiliu, atkreipkite dėmesį, kad visame Kauno senamiestyje automobilių statymas – mokamas!
Apie Maironį

×

Basket

×

Basket