Kainos
Kai kuriuos bilietus į Maironio lietuvių literatūros muziejų jau galite įsigyti ir Tiketoje.
 
Muziejaus ekspozicijų lankymo bilieto kaina lankytojui:
  Suaugusiesiems Su nuolaida*
Maironio lietuvių literatūros muziejuje (į visas muziejaus ekspozicijas) 6,00 EUR 3,00 EUR
tik į Maironio memorialinį butą 4,00EUR 2,00 EUR
tik į laikinas parodas 2,00 EUR 1,00 EUR
tik į muziejaus rūsius ir sodelį 2,00 EUR 1,00 EUR
Šeimos bilietas (1 suaugusysis ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 8,00 EUR  
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 14,00 EUR  
Vaikų literatūros muziejuje, S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje 3,00 EUR 1,50 EUR
Šeimos bilietas (1 suaugusysis ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 4,00 EUR  
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 7,00 EUR  
J. Grušo namuose-muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje, J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje 2,00 EUR 1,00 EUR
Šeimos bilietas (1 suaugusysis ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 3,00 EUR  
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 5,00 EUR  
Audiogidas Maironio memorialiniame bute ir J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje yra nemokama.
*Muziejaus ekspozicijų lankymui nuolaida taikoma:– Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo programas; – Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių aukštųjų mokyklų studentams; – nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; – asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų); – nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; – Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; – pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.  Muziejaus ekspozicijas nemokamai gali lankyti:– ikimokyklinio amžiaus vaikai (iki 7 metų); – našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai; – neįgalieji ir juos lydintys asmenys (vienam neįgaliajam – vienas lydintis asmuo); – senjorai nuo 80 metų; – Šeimos kortelės turėtojai; – Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai; – Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; – Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų humanitarinės krypties pavieniai mokytojai bei aukštųjų mokyklų humanitarinių mokslų fakultetų pavieniai dėstytojai; – Lietuvos rašytojų sąjungos nariai; – Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai; – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį; – Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d. Nuolaidos tikslinėms grupėms taikomos tik pateikus tai įrodančius dokumentus.
Dėmesio! Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas liftas.
Ekskursijos kaina (grupei iki 25 asmenų, trukmė – 45–60 min.)
Ekskursija Maironio memorialiniame bute ir poeto gyvenimo bei kūrybos ekspozicijoje (trukmė 1–1,5 val.) lietuvių kalba – 15,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 25,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
Ekskursija lietuvių literatūros istorijos ekspozicijoje „Literatūra keičia“ (1–1,5 val.) lietuvių kalba – 15,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 25,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
Ekskursija po visą muziejų (Maironio butas, lietuvių literatūros istorijos ekspozicija, Maironio sodas, rūsiai, laikinosios parodos. Trukmė iki 2,5–3 val.) lietuvių kalba – 45,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 55,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
Vaikų literatūros muziejuje, S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje arba J. Grušo namuose-muziejuje (trukmė – 45–60 min.) lietuvių kalba – 15,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 25,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje lietuvių kalba – 10,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 20,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
Edukacinio užsiėmimo kaina (lankytojo bilieto nereikia):
Grupė iki 25 asmenų. Edukacinio užsiėmimo trukmė (priklauso nuo pasirinktos programos) – 60–90 min. 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje, S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, J. Grušo namuose-muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje, J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje suaugusiajam – 5,00 EUR; moksleiviui – 2,50 EUR; ikimokyklinio amžiaus vaikui – 1,00 EUR
Speciali edukacijos programa – įkainis pagal atskirą įsakymą. Edukacinis užsiėmimas už muziejaus ribų – įkainis pagal atskirą įsakymą.
Kitų paslaugų kainos: Bilieto kaina į renginį/paskaitą Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, S. Nėries memorialiniame muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje, J. Grušo memorialiniame muziejuje, J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje:nemokamai arba kaina nustatoma įsakymu pagal renginio/paskaitos pobūdį. Jeigu renginys/paskaita mokami: suaugusiajam – pilna kaina; lankytojui, kurio muziejaus lankymo bilietui taikoma 50 proc. nuolaida arba nemokamas lankymas – pusė kainos.
Paskaitos skaitymas už muziejaus ribų:
Kaune ir Kauno r. 20,00 EUR
už Kauno ir Kauno r. ribų  40,00 EUR
*Vykdant bendradarbiavimo projektus  nemokamai
Paskaita muziejuje 1,00 EUR klausytojui (lydintis grupės vadovas – nemokamai)
   
Kilnojamosios parodos eksponavimas kitoje įstaigoje nemokamai, tačiau parodos gavėjas turi pasirūpinti saugiu parodos transportavimu ir eksponavimu.
Salės, rūsio, kitų erdvių nuoma 150,00 EUR / 1 val.
Salės, rūsio, kitų erdvių nuoma su įranga 150,00 Eur/1 val. + vienkartinis 50 Eur mokestis
Kitų patalpų nuoma pagal atskirą sutartį
Ne muziejaus renginių, konferencijų, seminarų ir kt. organizavimas muziejuje ar jo padaliniuose pagal atskirą sutartį
Dovanų kuponas – galimybė įsigyti konkrečią muziejaus paslaugą (ekskursiją, edukacinį užsiėmimą už muziejaus ribų ir pan.)
V. Fotografavimas ir filmavimas: Muziejaus lankytojams fotografuoti ir filmuoti muziejaus ekspozicijose galima nemokamai (išskyrus išimtinius atvejus), tačiau draudžiama naudoti blykstes ir stovą. Norint viešinti nuotraukas ar filmuotą medžiagą ne asmeniniais tikslais, būtinas raštiškas muziejaus direktoriaus leidimas.
Šventinė (vestuvių, krikštynų, gimtadienių ar kitų švenčių) fotosesija rašytojų soduose ar rūsiuose – 20, 00 EUR.  Fotosesija memorialinėse rašytojų ekspozicijose – pagal atskirą sutartį.  Komercinis fotografavimas ir filmavimas – pagal atskirą sutartį.
Eksponatų fotografavimas, skenavimas komerciniais tikslais – pagal atskirą sutartį, kai:
skenavimas  2,00–10,00 EUR / 1 vnt.
fotografavimas 5,00–30,00 EUR / 1 vnt.
×

Basket

×

Basket