Kainos
Įsigykite bilietus internetu!  
Dovanų kuponas – galimybė įsigyti konkrečią muziejaus paslaugą (ekskursiją, edukacinį užsiėmimą už muziejaus ribų ir pan.)
DOVANŲ KUPONŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Muziejaus ekspozicijų lankymo bilieto kaina lankytojui:
  Suaugusiesiems Su nuolaida*
Maironio lietuvių literatūros muziejuje (į visas muziejaus ekspozicijas) 8,00 EUR 4,00 EUR
   tik į Maironio memorialinį butą 4,00EUR 2,00 EUR
   tik į laikinąsias parodas 5,00 EUR 2,50 EUR
   tik į muziejaus rūsius ir sodelį  2,00 EUR 1,00 EUR
Šeimos bilietas (1 suaugusysis ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 10,00 EUR
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 16,00 EUR
 
S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje 4,00 EUR 2,00 EUR
Šeimos bilietas (1 suaugusysis ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 5,00 EUR
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 9,00 EUR
 
Vaikų literatūros muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje 3,00 EUR 1,50 EUR
Šeimos bilietas (1 suaugusysis ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 4,00 EUR
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 7,00 EUR
 
J. Grušo namuose-muziejuje, J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje 2,00 EUR 1,00 EUR
Šeimos bilietas (1 suaugusysis ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 3,00 EUR
Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 1–3 nepilnamečiai vaikai) 5,00 EUR

Audiogidas Maironio memorialiniame bute ir J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – nemokamas.
Dėmesio! Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas liftas.
*Muziejaus ekspozicijų lankymui nuolaida taikoma:
• Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo programas;
• Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių aukštųjų mokyklų studentams;
• nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
• asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
• nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
• Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
• pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.
 Nuolaidos tikslinėms grupėms taikomos tik pateikus tai įrodančius dokumentus.
 
Muziejaus ekspozicijas nemokamai gali lankyti:
• ikimokyklinio amžiaus vaikai (iki 7 metų);
• našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;
• neįgalieji ir juos lydintys asmenys (vienam neįgaliajam – vienas lydintis asmuo);
• senjorai nuo 80 metų; 
• Šeimos kortelės turėtojai;
• Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;
• Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
• Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų humanitarinės krypties pavieniai mokytojai bei aukštųjų mokyklų humanitarinių mokslų fakultetų pavieniai dėstytojai;
• Lietuvos rašytojų sąjungos nariai;
• Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai;
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį;
• visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d.;
• užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
 
 
Ekskursijos kaina (grupei iki 25 asmenų, trukmė – 45–60 min.)
Ekskursija Maironio memorialiniame bute ir poeto gyvenimo bei kūrybos ekspozicijoje (trukmė 1–1,5 val.) lietuvių kalba – 15,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 25,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
Ekskursija lietuvių literatūros istorijos ekspozicijoje „Literatūra keičia“ (1–1,5 val.) lietuvių kalba – 15,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 25,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
Ekskursija po visą muziejų (Maironio butas, lietuvių literatūros istorijos ekspozicija, Maironio sodas, rūsiai, laikinosios parodos. Trukmė iki 2,5–3 val.) lietuvių kalba – 45,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 55,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
 
Vaikų literatūros muziejuje, S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje arba J. Grušo namuose-muziejuje (trukmė – 45–60 min.) lietuvių kalba – 15,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 25,00 Eur (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje lietuvių kalba – 10,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui; anglų kalba – 20,00 EUR (už paslaugą) ir lankytojo bilietas kiekvienam ekskursijos dalyviui
 
Teminės ekskursijos* kaina:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje, S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, J. Grušo namuose-muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje, J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje suaugusiajam – 6,00 EUR; su nuolaida– 3 EUR; ikimokyklinio amžiaus vaikui – 2,00 EUR
*Ekskursijos skirtos pavieniams asmenims bendrai organizuojamose grupėse.  
*Lankytojo bilietas įskaičiuotas į ekskursijos kainą.
Edukacinio užsiėmimo kaina (lankytojo bilieto nereikia):
Grupė iki 25 asmenų. Edukacinio užsiėmimo trukmė (priklauso nuo pasirinktos programos) – 60–90 min. 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje, S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, J. Grušo namuose-muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje, J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje suaugusiajam – 6,00 EUR; moksleiviui – 3,00 EUR; ikimokyklinio amžiaus vaikui – 2,00 EUR
Virtualus edukacinis užsiėmimas  grupei – 25,00 EUR
Speciali edukacijos programa – įkainis pagal atskirą įsakymą.
Išvažiuojamosios edukacinės programos kaina:
Kai paslauga užsakoma per Kultūros paso platformą  7,50 EUR dalyviui 
Kai paslauga užsakoma muziejuje ir teikiama Kaune arba Kauno rajone  5 EUR dalyviui (mažiausiai 20 dalyvių)
Kai paslauga užsakoma muziejuje ir vyksta už Kauno ar Kauno rajono ribų  5 EUR dalyviui + 50 EUR transportavimo išlaidoms padengti (mažiausiai 20 dalyvių)
 
Bilieto kaina į renginį/paskaitą Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, S. Nėries memorialiniame muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje, J. Grušo memorialiniame muziejuje, J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje: nemokamai arba kaina nustatoma įsakymu pagal renginio/paskaitos pobūdį.
Jeigu renginys/paskaita mokami: suaugusiajam – pilna kaina; lankytojui, kurio muziejaus lankymo bilietui taikoma 50 proc. nuolaida arba nemokamas lankymas – pusė kainos.
Paskaitos skaitymas už muziejaus ribų:
Kaune ir Kauno r. 20,00 EUR
už Kauno ir Kauno r. ribų  40,00 EUR
*Vykdant bendradarbiavimo projektus  nemokamai
Paskaita muziejuje 1,00 EUR klausytojui (lydintis grupės vadovas – nemokamai)
 
Kilnojamosios parodos eksponavimas kitoje įstaigoje nemokamai, tačiau parodos gavėjas turi pasirūpinti saugiu parodos transportavimu ir eksponavimu.
Salės, rūsio, kitų erdvių nuoma (susisiekti tel. +370 684 14823 arba asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt) 150,00 EUR / 1 val.
Salės, rūsio, kitų erdvių nuoma su įranga (susisiekti tel. +370 684 14823 arba asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt) 150,00 Eur/1 val. + vienkartinis 50 Eur mokestis
Kitų patalpų nuoma (susisiekti tel. +370 684 14823 arba asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt) pagal atskirą sutartį
Ne muziejaus renginių, konferencijų, seminarų ir kt. organizavimas muziejuje ar jo padaliniuose pagal atskirą sutartį
Už patalpų nuomą atsakingas asmuo – Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė (tel. +370 684 14823, asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt)
 
Po muziejaus darbo valandų taikomas dvigubas paslaugų mokestis!
 
Fotografavimas ir filmavimas:
• Muziejaus lankytojams fotografuoti ir filmuoti muziejaus ekspozicijose galima nemokamai (išskyrus išimtinius atvejus), tačiau draudžiama naudoti blykstes ir stovą.
• Norint viešinti nuotraukas ar filmuotą medžiagą ne asmeniniais tikslais, būtinas raštiškas muziejaus direktoriaus leidimas.
• Šventinė (vestuvių, krikštynų, gimtadienių ar kitų švenčių) fotosesija rašytojų soduose ar rūsiuose – 20, 00 EUR.
• Fotosesija memorialinėse rašytojų ekspozicijose – pagal atskirą sutartį.
• Komercinis fotografavimas ir filmavimas – pagal atskirą sutartį.
Eksponatų fotografavimas, skenavimas komerciniais tikslais – pagal atskirą sutartį, kai:
skenavimas  2,00–10,00 EUR / 1 vnt.
fotografavimas 5,00–30,00 EUR / 1 vnt.
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą