Įdomūs eksponatai
Juditos Vaičiūnaitės piešinys – Tomo Venclovos portretas
Šių metų rugsėjo 11 d. minėsime vieno įdomiausių, kūrybingiausių ir darbščiausių žmonių, garsinančių Lietuvos vardą visame pasaulyje – Tomo Venclovos…
2022-09-05
SENA FOTOGRAFIJA IŠ MYKOLO BIRŽIŠKOS RINKINIO
Maironio lietuvių literatūros muziejuje, literatūros istoriko Mykolo Biržiškos rinkinyje saugoma reta nuotrauka. Tai laikraščių „Głos Litwy“ („Lietuvos balsas“) ir „Echo…
2022-08-30
Prano Lemberto studijų knygelė
Pranas Lembertas prieškarinėje Lietuvoje buvo žinomas kaip profesionalus teisininkas, o meno pasaulyje – kaip talentingas rašytojas ir aktorius; sporto –…
2022-08-22
Fausto Kiršos knyga „Tolumos“
B. Brazdžionio rinkinys – neišsemiamas lobynas: gausiame archyviniame palikime atsispindi istoriniai įvykiai, rašytojų gyvenimai, kūrėjų santykiai. Didelę rinkinio dalį sudaro…
2022-08-08
LABAI RIMTAS VAIKIŠKAS LAIKRAŠTĖLIS
1915 metais Kaune „Saulės“ draugija įsteigia I katalikišką lietuviškąją gimnaziją. Pirmuoju direktoriumi paskiriamas Pranas Dovydaitis (1886-1942) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto…
2022-07-25
NENUGALĖTAS BALSAS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus išeivių rašytojams skirtoje ekspozicijoje galite ne tik pamatyti unikalią archyvinę medžiagą, bet ir pasiklausyti, ypač daugeliui…
2022-07-18
„Nelemtas būdas ir nerami širdis“
1928 metais, būdamas tremtyje Latvijoje, Kazys Boruta (1905–1965) redaguoja ir išleidžia almanachą „Audra“, kurio pavadinimas atspindi begalinį K. Borutos norą…
2022-07-11
Ženklai… iš Buknaičių kaimo
Liūnės Sutemos (tikr. Zinaida Vera Nagytė-Katiliškienė, 1927–2013) archyve saugomos retos fotografijos, unikalūs rankraščiai, dienoraščiai, knygos, memorialiniai daiktai ir baldai, meno…
2022-07-04
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą