Įdomūs eksponatai
PETRO BABICKO JUOSTOS
Poetas, prozininkas Petras Babickas (1904–1991) buvo garsus, aktyvus kraštotyrininkas. Maždaug 1925–1935 m. per vasaros atostogas jis važinėjo po Lietuvą dviračiu,…
2021-02-10
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
2013-aisiais sukanka 80 metų, kai Lietuvos Raudonasis Kryžius bei žurnalas „Žiburėlis“ įsteigė premiją vaikų ir jaunimo literatūros kūriniams. Iniciatorius – Kaune…
2021-02-10
RAŠYTOJŲ POMIRTINĖS KAUKĖS
Nuo seniausių laikų, užgesus gyvybei, žymaus žmogaus veido bruožai buvo užfiksuojami pomirtinėje kaukėje – iškart po mirties atliktame gipsiniame arba vaškiniame veido…
2021-02-10
STIPRIAUSIAS GINKLAS
Žurnalistas, rašytojas Bronys Raila (1909–1997) paskyrė savo gyvenimą lietuviško žodžio tarnystei: „Niekad nepavargau skirti savo laiką ir darbą kultūros primato…
2021-02-10
NE TIK RAŠYTOJAS, BET IR GIRININKAS
Fotografijoje matome rašytoją Justiną Pilyponį (sėdi pirmas iš dešinės ant automobilio laiptelio) su Marijampolės Želsvos girininkijos darbuotojais 1929 m. J.…
2021-02-10
ŠATRIJOS RAGANOS KONSPEKTAI
Rašytoja, pedagogė ir vertėja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana 1905–1906 m. su pertraukomis studijavo (būdama laisva klausytoja) Šveicarijoje, Ciuricho ir…
2021-02-10
MAIRONIO DOVANOTAS SERVIZAS
Neseniai šventėme Jonines! Amžininkų atsiminimai byloja, jog Jonas Mačiulis-Maironis su vardinėmis buvo sveikinamas įvairiais mėnesiais: gegužės 16-ąją, minint šv. Joną…
2021-02-10
LIETUVAITĖS
Šioje nuotraukoje tautiniais drabužiais vilkinčios merginos – Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos abiturientės su savo mokytoja (sėdi centre) poete Gražina Tulauskaite.…
2021-02-10
×

Basket

×

Basket