Įdomūs eksponatai
APIE DANGUOLĘ SADŪNAITĘ
atidaviau savo dainą medžiui, ir būsiu dabar ta lengvabūdė žolė – kurioje vėjo karšta širdis įsispaudžia                                                                                                    Danguolė Sadūnaitė Istorinėje…
2021-11-08
RAMUTEI SKUČAITEI – 90
Prisigyvenau jų – tų prisiminimų atsiminimų. Nemanau save esant išskirtinę, bet ne visai sutinku su teiginiu, jog žmogus grįžta į…
2021-10-27
J. A. HERBAČIAUSKO ESĖ APIE MOTERS GROŽĮ
Rašytojas, literatūros kritikas, iškalbingas oratorius, originali asmenybė, rašęs   lietuviškai ir lenkiškai – J. A. Herbačiauskas kalbėjo ne tik apie literatūrą,…
2021-10-25
MAIRONIO SESERŲ MOKSLAI IR SUSIRAŠINĖJIMAS SU BROLIU
     Dabar įprasta teigti, kad XIX amžiuje moterys Lietuvoje buvo beraštės, tačiau Maironio šeimoje buvo kitaip. Jonuko auklė Ona Palkevičiūtė,…
2021-10-18
ELENOS MEZGINAITĖS NUOTRAUKOS
Elena Mezginaitė – poetė, žurnalistė, nepaprastai kūrybinga asmenybė. Šį rudenį švęstų 80-metį… Jos nemini literatūros vadovėliai ir chrestomatijos – tarsi…
2021-10-11
MOKSLO METŲ PRADŽIA SU RAUDONOMIS VĖLIAVOMIS
Muziejuje, rašytojo Petro Cvirkos rinkinyje, saugoma nuotrauka, liudijanti skaudų Lietuvos istorijos puslapį – pirmąją sovietų okupaciją. Nuotraukoje užfiksuotas 1940–1941 mokslo…
2021-10-04
„VILNIUS MŪSŲ, O MES RUSŲ“
Apie Vilniaus ir jo krašto grąžinimą Lietuvai. Poeto, vertėjo, redaktoriaus Jono Graičiūno (1903–1994) rinkinyje saugoma įdomi nuotrauka, įamžinusi reikšmingą Lietuvos…
2021-09-27
APIE KEMPTENO LIETUVIŲ MAIRONIO VARDO GIMNAZIJĄ
1948 metų Kazio Daugėlos istorinėje fotografijoje užfiksuota Kempteno lietuvių Maironio vardo gimnazijos pedagogų taryba. Pirmas iš dešinės sėdi žurnalistas Cezaris…
2021-09-20
×

Basket

×

Basket