Įdomūs eksponatai
Mokslininko ir menininko Viktoro Falkenhano smuikas
2023 m. vasario 11-ąją minėjome žymaus vokiečių kalbininko, Humboldtų universiteto profesoriaus, baltisto, polonisto, rašytojo – novelių apie J. Bretkūną autoriaus,…
2023-02-28
Leonardo Matuzevičiaus kūrybinis rankraštis
Sausio 3-ąją minėjome poeto, politinio kalinio, tremtinio Leonardo Matuzevičiaus (1923–2000) 100 metų sukaktį. Gimęs ir augęs išsilavinusių, knygas vertinusių tėvų…
2023-02-17
Teatro seminaro pakerėtas
Praskleidus išeivių rašytojo, redaktoriaus, bibliografo, mokytojo, Lietuvos katalikų mokslų akademijos nario Česlovo Grincevičiaus (1913–1994) archyvalijas, saugomas MLLM, į akis krenta…
2023-02-07
Japoniškų graviūrų istorija
Balio ir Vandos Sruogų šeima įkurtuvių naujajame name Ramiojoje gatvėje (dabar B. Sruogos g.) proga gavo itin vertingą dovaną –…
2023-02-02
Ankstyvoji S. T. Kondroto proza
Šių metų sausio 30 d. prozininkui, vertėjui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui (2020) Sauliui Tomui Kondrotui (g. 1953)…
2023-01-27
Freiburgo Meno ir amatų mokyklos studentės pažymėjimas
Šių metų sausio 12 dieną sukanka šimtas metų, kai Alytuje, Dainavos krašte, gimė poetė, dailininkė ir mokytoja Aldona Veščiūnaitė. Jos…
2023-01-17
V. Mykolaitis-Putinas ir „Šatrijos“ draugijos nariai Kražiuose
Šių metų sausio 6 d. minime poeto, prozininko, dramaturgo, kritiko, literatūros mokslininko, VDU profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino (1893–1967) 130-ąjį jubiliejų.  Rašytojo…
2023-01-06
Jono Meko poezijos knyga „Reminiscencijos“
Šie metai skirti plataus diapazono menininko – avangardinių filmų kūrėjo, rašytojo, žurnalisto, muziejininko Jono Meko 100-čiui. Įvairių, atminimui skirtų renginių…
2022-12-24
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą