Įdomūs eksponatai
GINTARO KAROLIAI
Šie karoliai į muziejų atkeliavo 2014 m. sausio pabaigoje. Juos iš JAV atsiuntė kraštotyrininko, kolekcininko Broniaus Kviklio dukros Rūta Kviklytė-Kulikauskienė,…
2021-02-10
NUOTRAUKŲ ALBUMAS
Muziejaus fonduose saugomas Juozo Krumino ir Nelės Mazalaitės nuotraukų albumas. Jame yra 30 fotografijų, kurių herojai tik du, vienas kitą…
2021-02-10
LAIŠKAS MAIRONIUI
Kauno kunigų seminarijos rektorius Jonas Mačiulis-Maironis tarp savo knygos „Theologisch-praktische…“ (1901 m.) lapų įdėjo Juozo Venckaus laišką… Šis laiškas –…
2021-02-10
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose sukaupta daugybė įvairių eksponatų: rankraščių ir mašinraščių, juodai baltų ir spalvotų fotografijų, knygų, įvairiausių rašytojų…
2021-02-10
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
Maironio „Paskaita apie Duonelaitį“ – tai aštuoni vidutinio formato lapai, prirašyti abiejose lapo pusėse juodu rašalu smulkia dailia rašysena, iš…
2021-02-10
DIALOGAS – ŠACHMATAI
Profesorius Balys Sruoga tarp daugybės savo veiklos sričių turėjo ir laisvalaikio pomėgių, veikiau pasijų, tarytum savotiškų terapijų ar net ritualų.…
2021-02-10
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
Kokybiškoje prieškario laikotarpio nuotraukoje užfiksuotas reikšmingas momentas – Valstybinės literatūros premijos (už 1939 m. pasirodžiusius kūrinius) įteikimo ceremonija Vilniaus universiteto…
2021-02-10
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS
Kitoje, fotografuotoje Brėdikytės fotoateljė, netaisyklinga lietuvių kalba užrašyta: „Brangiai poniai Girienei nuo M. D. 1933.01.14.“ Lietuvių ir rusų pasaulinio garso…
2021-02-10
×

Basket

×

Basket