Įdomūs eksponatai
Ksavero Vanagėlio auklėjamieji apsakymai
Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis (1863–1938) daugiausia rašė didaktinio, auklėjamojo pobūdžio prozos vaizdelius ir eilėraščius vaikams, kurie praskaidrindavo jų pamokėles, gražiais pavyzdžiais skatino…
2023-04-18
Dvi Vydūno nuotraukos
Šiemet, kovo 22 d., sukanka 155 metai, kai gimė Vydūnas (Vilhelmas Storosta, 1868–1953) – didysis lietuvių humanistas, filosofas, rašytojas, publicistas,…
2023-04-07
V. Mykolaitis-Putinas ir keturios merginos Stokholme
Senoje nuotraukoje matome Vincą Mykolaitį-Putiną  su studijų draugėmis. Iš kairės sėdi Marija Andziulytė, V. Mykolaitis, Ona Petrauskaitė, Emilija Ramanauskaitė ir…
2023-03-31
Stasio Būdavo rankraštis – prisiminimai apie Maironį
Prozininkas, poetas Stasys Būdavas gimė 1908 metų kovo 18 dieną Papilėje, Akmenės rajone. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, kurioje buvo susibūrusi aktyvių…
2023-03-21
H. A. Čigriejaus draugiški šaržai
Šiemet prisimename poetą ir prozininką Henriką Algį Čigriejų (1933–2016), poetine ir smulkiosios prozos formomis įprasminusį daugelį svarbių prigimtinių motyvų. Kūrėjas…
2023-03-10
Mokslininko ir menininko Viktoro Falkenhano smuikas
2023 m. vasario 11-ąją minėjome žymaus vokiečių kalbininko, Humboldtų universiteto profesoriaus, baltisto, polonisto, rašytojo – novelių apie J. Bretkūną autoriaus,…
2023-02-28
Leonardo Matuzevičiaus kūrybinis rankraštis
Sausio 3-ąją minėjome poeto, politinio kalinio, tremtinio Leonardo Matuzevičiaus (1923–2000) 100 metų sukaktį. Gimęs ir augęs išsilavinusių, knygas vertinusių tėvų…
2023-02-17
Teatro seminaro pakerėtas
Praskleidus išeivių rašytojo, redaktoriaus, bibliografo, mokytojo, Lietuvos katalikų mokslų akademijos nario Česlovo Grincevičiaus (1913–1994) archyvalijas, saugomas MLLM, į akis krenta…
2023-02-07
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą