Įdomūs eksponatai
KAS REIKŠMINGIAU – AR AKYS, AR SUKNELĖ?
Išeivių poetės, mokytojos G. Tulauskaitės (1908–1990) archyviniame rinkinyje saugomas itin vertingas eksponatas – jos debiutinės knygos „Paklydę žodžiai“ rankraštis-maketas. Rašyta…
2021-01-26
LIETUVAITĖS PAS RAMBYNĄ
Šį kartą įdomus eksponatas – atvirlaiškio, išsiųsto 1909 m., fragmentas, kuriame matome lietuvaites, pasipuošusias tautiniais rūbais. Kam ir iš kur…
2021-01-26
ANTANO BARANAUSKO MATEMATIKOS KNYGA
„Anykščių šilelio“ autoriaus, poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko rinkinyje saugomas įdomus eksponatas – knyga lenkų kalba „O progresji transcendentalnej oraz…
2021-01-26
A. JAKŠTO SIŲSTAS ATVIRLAIŠKIS
Šįkart Įdomaus eksponato rubrikoje – Adomo Jakšto-Aleksandro Dambrausko atvirlaiškis, kurį jis siuntė Maironiui į Peterburgą, rašytas Kaune 1906 m. spalio…
2021-01-26
PIEŠIANTI RAŠYTOJA
Norisi tikėti, kad kas nors kur nors geru žodžiu ar išsamiu straipsniu prisimins ir pagerbs rašytoją, dailininkę, menotyrininkę Jolitą Skablauskaitę…
2021-01-26
„NEKARŪNUOTOS POETĖS“ EILĖRAŠČIAI
Rugsėjo 23 d. minėtos ypatingos asmenybės – aktorės, poetės, dramaturgės Alės Sidabraitės (tikr. – Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė; 1900–1986) 120-osios gimimo metinės.…
2021-01-26
H. NAGIO KONSPEKTŲ SĄSIUVINIS
Poeto žemininko-lankininko, literatūros kritiko, vertėjo, humanitarinių mokslų daktaro Henriko Nagio (1920–1996) archyvinis rinkinys turtingas kūrybinių rankraščių, juodraštinių sąsiuvinių, užrašų. Kūrėjų…
2021-01-26
MAIRONIS IR JO ARTIMI GIMINAIČIAI
Šį kartą pasakojimas apie nuotrauką, kurioje 1923 metais įamžintas Maironis su giminėmis Kačerginėje. Iš kairės sėdi Maironio seserėnas Mikalojus Lipčius,…
2021-01-26
×

Basket

×

Basket