Įdomūs eksponatai
ANTANO GUSTAIČIO EILĖRAŠTIS-DEDIKACIJA PULGIUI ANDRIUŠIUI
Antanas Gustaitis – rašytojas, dramaturgas, išgarsėjęs humoristiniais eilėraščiais ir eleginėmis satyromis, karikatūrinį portretą kūręs parodijuodamas žmogiškąsias ydas. Spaudoje bendradarbiavo rašydamas teatro ir…
2022-04-04
KARIKATŪRŲ LAIKRAŠTĖLIS „ŠEPŠELIADA“
Minėdami rašytojo, vertėjo, žurnalisto, esperantininko Pulgio Andriušio 115-ąsias gimimo metines, pristatome įdomų eksponatą – karikatūrų laikraštėlį „Šepšeliada“, kurį jis sumąstė…
2022-03-28
KAZIO BRADŪNO KARYBOS PĖDOMIS
Vasario 11-tą dieną minėjome išeivių poeto, redaktoriaus, žemininko-lankininko Kazio Bradūno (1917–2009) 105-ąjį jubiliejų. Nuo 1944-ųjų sovietinės armijos išstumtas iš Lietuvos…
2022-03-21
MARIJOS PEČKAUSKAITĖS – ŠATRIJOS RAGANOS VIOLONČELĖ
Muziejuje nuo 1989 m. saugoma ir ne retai parodose eksponuojama rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos violončelė (gaminta XIX a.…
2022-03-08
APIE PRANUTĘ AUKŠTIKALNYTĘ
Tautosakininkė, poetė Pranutė Aukštikalnytė gimė 1922 m. vasario 1-ąją Vabalninke (kitur rašoma, kad kovo 1-ąją). Mokėsi Vabalninko pradinėje mokykloje, o…
2022-03-07
AUGUSTINO GRICIAUS DARBO PAŽYMA
Augustinas Gricius – rašytojas, žurnalistas, vertėjas. Gimė 1899 m. gruodžio 12 d. Šiupyliuose, Šiaulių apskrityje, mirė prieš 50 metų, 1972…
2022-02-28
IŠ A. MACKAUS RINKINIO – „MARGUTIS“ IR „PELKIŲ ŽIBURĖLIS“
Šią savaitę norisi pristatyti du itin reikšmingus eksponatus, saugomus bežemių kartos poeto, redaktoriaus Algimanto Mackaus rinkinyje (1932–1964). Tai išskirtiniai egzilinio…
2022-02-21
VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS ATESTATAS
Vienas originaliausių praėjusio šimtmečio lietuvių rašytojų, poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas gimė 1912 m. sausio 25 d. ir augo Seinų…
2022-02-17
×

Basket

×

Basket