Įdomūs eksponatai
„Bostono enciklopedija“
Šių metų spalio 19 dieną sukanka 115 metų, kai Antatilčiuose, Žemaitkiemio valsčiuje, gimė spaustuvininkas ir leidėjas Juozas Kapočius. 1927-aisiais jis…
2022-10-10
ALEKSO DABULSKIO SĄSIUVINIS IR DIPLOMAS
Atrodo, kad satyrikas, poetas Aleksas Dabulskis (1934–2020) gyvenime galėjo juoktis iš visko. Rasti tą humoristinę pusę net rimtuose dalykuose ir…
2022-10-03
Prano Raščiaus „Žvejo dienoraštis“
Mano gimtinė – miškas, upė, dangus ir dirva, ežero krantas… –  viskas, o viskas – tai Lietuva!    („Gimtinė“)   …
2022-09-26
Gera pradžia lietuviškos dramaturgijos tremtyje
Antanas Rūkas – poetas, prozininkas, dramaturgas, jo kūryba nuo 1926 metų buvo publikuojama leidiniuose „Naujasis žodis“, „Lietuvos žinios“, „Kultūra“, „Varpas“……
2022-09-19
Pirmoji Vytauto Bubnio knyga
Sena tiesa, kad ir ilgiausias kelias prasideda nuo pirmojo žingsnio. Mūsų garbūs rašytojai taip pat kažkada buvo niekam nežinomi vaikinai…
2022-09-12
Juditos Vaičiūnaitės piešinys – Tomo Venclovos portretas
Šių metų rugsėjo 11 d. minėsime vieno įdomiausių, kūrybingiausių ir darbščiausių žmonių, garsinančių Lietuvos vardą visame pasaulyje – Tomo Venclovos…
2022-09-05
SENA FOTOGRAFIJA IŠ MYKOLO BIRŽIŠKOS RINKINIO
Maironio lietuvių literatūros muziejuje, literatūros istoriko Mykolo Biržiškos rinkinyje saugoma reta nuotrauka. Tai laikraščių „Głos Litwy“ („Lietuvos balsas“) ir „Echo…
2022-08-30
Prano Lemberto studijų knygelė
Pranas Lembertas prieškarinėje Lietuvoje buvo žinomas kaip profesionalus teisininkas, o meno pasaulyje – kaip talentingas rašytojas ir aktorius; sporto –…
2022-08-22
×

Basket

×

Basket