Įdomūs eksponatai
KORTELĖS B. BUČO PINIGINĖJE
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde nuolat atsiranda naujų eksponatų. Nemažai jų dovanojo poetės vyro skulptoriaus Bernardo Bučo dukra Rasa Bučaitė-Karaškienė.…
2021-01-26
VASAROS POILSIS SU BIČIULIAIS
Senoje nuotraukoje matome keturis kunigus sode prie medžio. Vasara… Maironis šiltai šypsosi laimingas šalia gerų bičiulių. „Maironis mėgdavo pavažiuoti į…
2021-01-26
S. BAČINSKAITĖ-NĖRIS – ATEITININKĖ
2021 m. sukanka 110 metų, kai išleistas pirmasis „Ateities“ žurnalas, susikūrė kultūrinė ateitininkų organizacija, kviečianti į religinį, dorinį ir socialinį…
2021-01-26
KELIAS Į LAISVĄ, BET NESAUGŲ PASAULĮ
1940-ųjų metų sovietų okupacija daug nerimo sukėlė ir poeto Bernardo Brazdžionio šeimai. Slėgė pirmoji trėmimų banga, namuose buvo atlikta krata,…
2021-01-26
KAS REIKŠMINGIAU – AR AKYS, AR SUKNELĖ?
Išeivių poetės, mokytojos G. Tulauskaitės (1908–1990) archyviniame rinkinyje saugomas itin vertingas eksponatas – jos debiutinės knygos „Paklydę žodžiai“ rankraštis-maketas. Rašyta…
2021-01-26
LIETUVAITĖS PAS RAMBYNĄ
Šį kartą įdomus eksponatas – atvirlaiškio, išsiųsto 1909 m., fragmentas, kuriame matome lietuvaites, pasipuošusias tautiniais rūbais. Kam ir iš kur…
2021-01-26
ANTANO BARANAUSKO MATEMATIKOS KNYGA
„Anykščių šilelio“ autoriaus, poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko rinkinyje saugomas įdomus eksponatas – knyga lenkų kalba „O progresji transcendentalnej oraz…
2021-01-26
A. JAKŠTO SIŲSTAS ATVIRLAIŠKIS
Šįkart Įdomaus eksponato rubrikoje – Adomo Jakšto-Aleksandro Dambrausko atvirlaiškis, kurį jis siuntė Maironiui į Peterburgą, rašytas Kaune 1906 m. spalio…
2021-01-26
×

Basket

×

Basket