Įdomūs eksponatai
B. SRUOGOS SUTUOKTUVIŲ ŽIEDO ISTORIJA
Praėjus keletui metų po B. Sruogos mirties (1947 m. spalio 16 d.), rašytojo šeimai jau gyvenant Čikagoje, žmona Vanda Daugirdaitė-Sruogienė…
2021-01-26
„GYVENIMAS DRAUGE SU DRAUGU“
Minime lietuvių prozininko, poeto, vertėjo, politinio veikėjo Kazio Borutos (1905–1965) gimimo metines. Rašytojas – „jaunystėje triukšmingas kairysis, vėliau savo pažiūras…
2021-01-26
ERIKO VARNO EILIUOTAS LAIŠKAS B. BRAZDŽIONIUI
B. Brazdžionis buvo sukaupęs per keturiasdešimt įvairiausių proginių medalių. Šioje kolekcijoje – tik du medaliai, skirti poetui. Tai medalis „Per…
2021-01-26
ŠIS TAS APIE SRUOGŲ TUOKTUVES…
Balio Sruogos ir Vandos Daugirdaitės artima draugystė prasidėjo 1919 metų rudenį Kaune, abiem besidarbuojant „Lietuvos“ laikraščio redakcijoje. Sruoga – redakcijos…
2021-01-26
XVII AMŽIAUS KNYGA
Galime pasidžiaugti, kad muziejaus rinkiniuose yra saugoma vertinga XVII amžiaus knyga lotynų kalba: M. K. Sarbievii. Lyricorum libri tres. Antverpen.…
2021-01-26
ANTANO MIŠKINIO ATSIMINIMŲ KNYGA
Minime poeto, prozininko, modernaus neoromantizmo atstovo, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo, rezistento Antano Miškinio (1905–1983) gimimo metines. Muziejuje sukaupta gausi šio…
2021-01-26
O. MILAŠIAUS PASAKOS PREZIDENTUI A. SMETONAI
Prancūziškai rašęs lietuvių kilmės poetas Oskaras Milašius (pranc. Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) niekada nepamiršo gimtojo Čerėjos dvaro (buv. LDK,…
2021-01-26
DZINGULIUKAI IR DARŽOVĖS B. SRUOGOS DRAMATURGIJOJE
Dalios Sruogaitės pažinties su teatru įžanga – tėvas. Dramaturgas, teatro kritikas ir teoretikas, Teatro muziejaus Humanitariniame universiteto fakultete iniciatorius skatino…
2021-01-26
×

Basket

×

Basket