Įdomūs eksponatai
KRIKŠTYNŲ SKARA
Sovietmečiu rašytojo Petro Cvirkos, nelaimingai pasirinkusio tarnauti sovietinei santvarkai, vieta ir reikšmė lietuvių literatūros istorijoje buvo perdėm išdidinta ištremtų iš…
2021-01-28
J. BILIŪNAS IR P. MAŽYLIS SU LIEPOJOS LIETUVIAIS
Pageltusi nuotrauka, kurioje atpažįstame rašytoją Joną Biliūną (stovi paskutinėje eilėje penktas iš kairės), buvo saugoma gydytojo, ginekologo, profesoriaus Prano Mažylio…
2021-01-28
MENININKUS VIENIJĘS PASIPRIEŠINIMAS
Legendomis apipintas režisieriaus Jono Jurašo „Barboros Radvilaitės“ pastatymas (1972) pripažintas šimtmečio spektakliu. Garsiąją Barboros (Rūtos Staliliūnaitės) ir jos scenos karaliaus…
2021-01-28
APIE RAŠYTOJO LAIŠKUS
Juozas Baltušis (tikroji pavardė Albertas Juozėnas) – prozininkas, dramaturgas, publicistas. Gimė 1909-ųjų balandį Rygoje, vėliau gyveno Rusijoje. 1918 m. visa…
2021-01-28
IR PASTATAI TURI SAVO LIKIMUS
Vaikų literatūros muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys, įsikūręs Kaune, K. Donelaičio gatvėje 13 numeriu pažymėtame name. Pastatas, sujungtas su…
2021-01-28
JUOZO PAUKŠTELIO RANKRAŠČIŲ RINKINYS
Muziejaus fonduose saugomas turtingas prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio rinkinys. Ypač gausus rankraštynas: nuo pirmųjų kuklių literatūrinių bandymų gimnazijos suole…
2021-01-28
PREMIJA – „KUNIGAIKŠČIŲ MIESTUI“
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, kuriuo teisiškai atkurta Lietuvos demokratinė valstybė. Tačiau 1920…
2021-01-28
MUZIKA ĮKVĖPĖ J. GRUŠĄ
Kiekvieną žmogų supa daiktai, net ir kūrėjai neišvengia buities, todėl memorialiniame muziejuje taip pat daug gyvenimo prozos dalykų, daiktų, mažmožių,…
2021-01-28
×

Basket

×

Basket