Įdomūs eksponatai
STUDIJOS PARYŽIUJE
Išeivių rašytojų archyvalijos pateikia įdomių detalių, praskleidžia vieną ar kitą jų gyvenimo faktą. Nuotraukoje užfiksuotas retas, įspūdingo formato ir grožio…
2021-05-10
LIETUVIŠKAI RAŠYTI YRA VERTINGAS UŽMOJIS
Nuotraukoje žiuri komisijos, sudarytos 1978 m. Lietuvių rašytojų draugijos premijai skirti nariai: lietuvių literatūros tyrinėtojas Kęstutis Keblys, vertėjas, diplomatas Povilas…
2021-05-03
VIENO ALMANACHO ISTORIJA
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomas vienkartinis meno leidinys, almanachas „Raketa“, išleistas 1929 m. Gimęs kairiųjų pažiūrų literato V. Montvilos…
2021-04-26
K. OSTRAUSKO „PYPKĖ“
2021 m. balandžio 5 d. Kostas Ostrauskas – ryškiausias lietuvių avangardinės dramaturgijos kūrėjas, literatūros istorikas, kritikas, žurnalistas švęstų 95 metų…
2021-04-19
B. BRAZDŽIONIO DIENORAŠTIS. 1944 M.
1944 m., grįžtant okupacinei sovietų armijai, kartu su kitais Lietuvos inteligentais nutarė trauktis Aldonos ir Bernardo Brazdžionių šeima su vaikais…
2021-04-12
PIRMOJI K. INČIŪROS KNYGA
Minime poeto, dramaturgo, prozininko, operų libretų autoriaus, vertėjo, vieno pirmųjų Kauno ir Vilniaus radiofonų diktorių, skaitovo Kazio Inčiūros jubiliejų! Gausiame…
2021-04-06
MĮSLINGA KĖDĖS ISTORIJA
Maironio lietuvių literatūros muziejaus vaikų literatūros skyriuje (buvusiame P. Cvirkos muziejuje, prieš karą – Lietuvos Respublikos ministro pirmininko M. Sleževičiaus…
2021-04-06
APIE M. MARTINAITĮ – POKŠTININKĄ
Poeto Marcelijaus Martinaičio gyvenime žaismės netrūko. Jis tiesiog negalėjo ramiai gyventi, knietėjo kažką iškrėsti – kokį smagų pokštą, nepiktą juoką.…
2021-04-01
×

Basket

×

Basket