Įdomūs eksponatai
VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS ATESTATAS
Vienas originaliausių praėjusio šimtmečio lietuvių rašytojų, poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas gimė 1912 m. sausio 25 d. ir augo Seinų…
2022-02-17
APIE ALBINĄ ŽUKAUSKĄ IR ŽVEJYBĄ
Poetas, prozininkas Albinas Žukauskas buvo tikras gamtos vaikas. Labai mėgo žvejoti, labai patiko vienam. Žvejodamas kurdavo eilėraščius. Daug gerų idėjų,…
2022-02-14
POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II MEDALIS „UŽ BAŽNYČIĄ IR POPIEŽIŲ”
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE [Už Bažnyčią ir Popiežių] medalis yra Romos katalikų bažnyčios apdovanojimas. Jis taip pat žinomas kaip „Garbės…
2022-02-07
MOTERŲ KŪRYBOS ALMANACHAS „AUKŠTYN“
Poetė Bronė Buivydaitė-Mičiulienė – Tyrų duktė (1895–1984) tapo pirmąja moterimi lietuvių literatūros istorijoje, išleidusia eilėraščių rinkinį „Vasaros šnekos“ 1921 m.…
2022-01-31
IEVA SIMONAITYTĖ – PIRMOJI VALSTYBINĖS LITERATŪROS PREMIJOS LAUREATĖ
    2022 m. sausio 23 d. minėjome prozininkės, žymiausios Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių romanų ir apysakų kūrėjos Ievos Simonaitytės (1897–1978)…
2022-01-28
I. SIMONAITYTĖS APSAKYMO „VILKAS“ MAŠINRAŠTIS
Ieva Simonaitytė (1897–1978) – viena žymiausių ir įdomiausių Klaipėdos krašto rašytojų, amžininkų poetiškai vadinama paskutiniąja Mažosios Lietuvos metraštininke. Tačiau jos…
2022-01-24
RIMANTO ŠAVELIO MINTIS APIE KŪRYBĄ SAUGANTYS RANKRAŠČIAI
Rašytojas R. Šavelis vadino save štukorium. Gimė 1942-ųjų sausio 10-ąją. Mirė pernai gegužės 20-ąją, nesulaukęs garbingo 80-ojo jubiliejaus. Tapti rašytoju…
2022-01-10
LAIKRAŠTĖLIS „ŠEŠIOS ŽAROS“
Prisimindamas gimnazijos dienas išeivių rašytojas, literatūros kritikas, redaktorius, dailininkas Paulius Jurkus (1916–2004), jau gyvenęs Niujorke, laiške gimnazijos draugui Aleksandrui Radžiui…
2022-01-10
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą