Įdomūs eksponatai
ŽURNALO „LINIJA“ ISTORIJA
1922 m. Kaune buvo įkurtas Lietuvos universitetas, 1930 m. pavadintas garbingu Vytauto Didžiojo vardu. Jame dėstė vieni garsiausių Lietuvos profesorių,…
2021-08-05
DEDIKACIJOS MAMAI
Šiais metais minime poeto, prozininko, vertėjo Vytauto Sirijos Giros (1911–1997) 110-ąjį gimtadienį. Pasklaidžius muziejuje saugomas nuotraukas bei laiškus, į akis…
2021-08-02
J. GRUŠO RAŠINYS „TIES BEKYLANČIU CHAOSU“
Rašytojas Juozas Grušas, samprotaudamas apie etinių normų ir idealų kaitą, ne kartą teigė, kad visais laikais žmogui svarbiausi klausimai buvo:…
2021-07-05
MAIRONIS IŠVYKOJE
Minint Maironio mirties metines, vis dėlto norime prisiminti džiugias ir vasariškas jo gyvenimo akimirkas. Nuotraukoje – poetas ekskursijoje su kunigų…
2021-06-28
J. JANAVIČIAUS SKAUTŲ SĄJUNGOS LIUDIJIMAS
Šią savaitę pristatome rašytojo, redaktoriaus, fotografo, dailininko Jurgio Janavičiaus (1925–2012) eksponatą – Lietuvos berniukų-skautų sąjungos liudijimą Nr. 2515, išduotą 1947…
2021-06-21
A. VAIČIULAIČIO RANKRAŠTINĖ EILĖRAŠČIŲ KNYGELĖ
Rankraščiai, saugomi rašytojų rinkiniuose, iškalbingai byloja apie jų gyvenimo kelius. Antano Vaičiulaičio (1906–1992) archyve išskirtiniu grožiu akį traukia unikali rankraštinė…
2021-06-14
J. APUTIS – VISŲ GALŲ MEISTRAS
Rašytojui, novelės meistrui Juozui Apučiui šių metų birželio 8-ąją sueina 85-eri. Jis yra sakęs, kad būtų geriau, jeigu rašytų eilėraščius.…
2021-06-07
VIKTORO MILIŪNO KELIONIŲ NUOTRAUKOS
Šįmet minime žymaus lietuvių rašytojo, dramaturgo, prozininko, vertėjo Viktoro Miliūno (1916–1986) 105-ąsias gimimo metines. Gausiame ir įvairiame rašytojo rinkinyje (sukaupta…
2021-05-31
×

Basket

×

Basket