Įdomūs eksponatai
MAIRONIO SESERŲ MOKSLAI IR SUSIRAŠINĖJIMAS SU BROLIU
     Dabar įprasta teigti, kad XIX amžiuje moterys Lietuvoje buvo beraštės, tačiau Maironio šeimoje buvo kitaip. Jonuko auklė Ona Palkevičiūtė,…
2021-10-18
ELENOS MEZGINAITĖS NUOTRAUKOS
Elena Mezginaitė – poetė, žurnalistė, nepaprastai kūrybinga asmenybė. Šį rudenį švęstų 80-metį… Jos nemini literatūros vadovėliai ir chrestomatijos – tarsi…
2021-10-11
MOKSLO METŲ PRADŽIA SU RAUDONOMIS VĖLIAVOMIS
Muziejuje, rašytojo Petro Cvirkos rinkinyje, saugoma nuotrauka, liudijanti skaudų Lietuvos istorijos puslapį – pirmąją sovietų okupaciją. Nuotraukoje užfiksuotas 1940–1941 mokslo…
2021-10-04
„VILNIUS MŪSŲ, O MES RUSŲ“
Apie Vilniaus ir jo krašto grąžinimą Lietuvai. Poeto, vertėjo, redaktoriaus Jono Graičiūno (1903–1994) rinkinyje saugoma įdomi nuotrauka, įamžinusi reikšmingą Lietuvos…
2021-09-27
APIE KEMPTENO LIETUVIŲ MAIRONIO VARDO GIMNAZIJĄ
1948 metų Kazio Daugėlos istorinėje fotografijoje užfiksuota Kempteno lietuvių Maironio vardo gimnazijos pedagogų taryba. Pirmas iš dešinės sėdi žurnalistas Cezaris…
2021-09-20
SAMULEVIČIŲ ŠEIMOS ŠACHMATAI
Vienas svarbiausių ir įdomiausių muziejininkų darbų – naujų eksponatų kaupimas, jų tyrinėjimas. Šiandien pristatome vieną pirmųjų šiais metais patekusių į…
2021-09-13
RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIUI – 50
1944 m. Lietuvos rašytojų draugija subyrėjo, nes dalis rašytojų, nelaukdami, kol bus okupuota visa Lietuva, atsidūrė išeivijoje, kiti liko Tėvynėje.…
2021-09-06
JURGIS JANKUS – „RAŠYTOJAS – RIMTAS, SOLIDUS, PATIKIMAS“
„Rašytojas – rimtas, solidus, patikimas“, – taip Jurgį Jankų (1906–2002) apibūdino literatūros kritikas Alfonsas Nyka-Niliūnas. Į Lietuvos literatūros istoriją rašytojas…
2021-08-30
×

Basket

×

Basket