Įdomūs eksponatai
RANKRAŠTINĖ F. KIRŠOS „PELENŲ“ KNYGA
B. Brazdžionio rinkinyje saugomi įdomūs eksponatai: poeto Fausto Kiršos įvairių laikotarpių nuotraukos, abiejų poetų susirašinėjimas ir pluoštas rankraščių: Maironio poemos…
2021-02-10
DOKUMENTAS AR RANKRAŠTIS?
Maironio muziejuje (kitąmet minėsime jo įkūrimo aštuoniasdešimtmetį) sukaupta daugybė įvairių rūšių eksponatų. Rašytojų rankraščių, senųjų ar naujai išleistų knygų, laiškų…
2021-02-09
BILIETAS Į LABDAROS KONCERTĄ
Maironio rinkinyje saugomas 1896 m. lapkričio 25 d. bilietas į labdaros koncertą, skirtą lietuvių studentams paremti. Žalią nuplėštu kampeliu bilietą galima…
2021-02-09
ANKSTYVIAUSI S. NĖRIES EKSPONATAI
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugoma ankstyviausia žinoma Poetės fotografija. Salomėja Bačinskaitė sėdi tarp Vilkaviškio gimnazistų pirmoje eilėje trečia iš…
2021-02-09
DANGĖS ŠIRVYTĖS NUOTRAUKA
Pauliaus Širvio (1920–1979 ) – legendinio vienišo „lietuviško beržo“, vieno talentingiausių lietuvių pokario poetų – fonde aptinkame išskirtinę jo paties…
2021-02-09
NIJOLĖS MILIAUSKAITĖS LAIKRODIS
Poetė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Nijolė Miliauskaitė (1950–2002) turėjo savitą aprangos stilių – segėjo raukiniuotus ilgus sijonus, vilkėjo…
2021-02-09
MARCELĖS MAČIULYTĖS RANKDARBIAI
Maironio sesuo Marcelė Mačiulytė visą gyvenimą pašventė savo talentingajam broliui: gyveno jo namuose ir rūpinosi buitimi. Poetas testamente ją vadina…
2021-02-09
FOTOGRAFIJOS IŠ EKSKURSIJOS
S. Nėries memorialiniame muziejuje saugoma nemažai fotografijų iš 1939 m. mokytojų istorikų ekskursijos į tuo metu lenkų okupuotą Vilniaus kraštą.…
2021-02-09
×

Basket

×

Basket